Úvodní strana > Aktuality archiv > Jak to vypadá s elektronickou evidencí tržeb v Prostějově?

Jak to vypadá s elektronickou evidencí tržeb v Prostějově?

Pavel_Prudký

O zhodnocení první i druhé vlny zavádění elektronické evidence tržeb jsme požádali ředitele sekce Územního pracoviště v Prostějově Finančního úřadu pro Olomoucký kraj Ing. Pavla Prudkého 

Podle našich informací funguje elektronická evidence tržeb plynule a bez problémů. Do systému se v 1. vlně zapojilo 43 tis. poplatníků, kteří odeslali do konce února celkem 300 mil. účtenek. Průměrná doba odezvy, která je měřena i nezávislými třetími stranami, se pohybuje pod setinou sekundy.

V rámci naší Sekce Územního pracoviště v Prostějově Finančního úřadu pro Olomoucký kraj se do 1. vlny evidence tržeb zapojilo kolem 400 podnikatelských subjektů, které si vyzvedly autentizační údaje, a podle výsledků kontrolní činnosti doposud nebylo shledáno velké množství závad.  Data Finanční správy ukazují, že elektronická evidence tržeb plní očekávání. U kontrolovaných subjektů se vyskytovaly všechny druhy porušení zákona o evidenci tržeb - od těch závažnějších, jako je nevystavení účtenky a nezaslání údajů o evidované tržbě Finanční správě, po ty méně závažné, jako jsou špatně uvedená data na účtence nebo neumístění informačního oznámení.

A co se týče druhé vlny?

Od 1. března 2017 se do evidence tržeb zapojují podnikatelé z velko- a maloobchodu, kteří si také museli zažádat o autentizační údaje. V Prostějově se jednalo o cca 900 podnikatelských subjektů, které zahájily evidování tržeb počínaje 1. březnem 2017. Druhá fáze elektronické evidence tržeb se týká maloobchodu a velkoobchodu, tedy všech tržeb za nakoupené zboží v hotovosti, platební kartou nebo obdobným způsobem. Tito podnikatelé tvoří nejpočetnější skupinu, které se evidence tržeb dotýká. Jsou to například supermarkety, trafiky, pojízdné prodejny, stánkový prodej, trhy, e-shopy a jiný zásilkový prodej. Pokud však tito obchodníci prodávají vlastní výrobky (například farmář vlastní produkci na trhu, výrobce si otevře podnikovou prodejnu atd.), pak mají ještě čas. Do evidence tržeb se zapojí až ve třetí či čtvrté fázi v roce 2018. Příležitostného prodeje přebytků ze zahrádek se evidence tržeb vůbec nedotkne.

Týká se tzv. druhá vlna pouze výše uvedeného malo- a velkoobchodu?

Evidence tržeb se od 1. března může týkat podnikatelů ve službách, a to pokud prodávají nakoupené zboží. To se týká například kadeřnic (prodej vlasových přípravků), pivovarů (upomínkové předměty s logem své značky – např. čepice, trička, pivní kosmetika) či automechaniků (pneumatiky, autopotahy). Aby se však kadeřnice nemusela do evidence tržeb zapojit již nyní kvůli prodeji jednoho šamponu, existuje v metodice Finanční správy pravidlo takzvané minoritní činnosti. Tržby z minoritní (doplňkové) činnosti příslušné provozovny má podnikatel možnost začít evidovat až s tržbami z hlavní činnosti dané provozovny za předpokladu, že tržby za tyto minoritní činnosti nepřekročily v předchozím kalendářním roce v dané provozovně 175 tisíc Kč a tvoří méně než polovinu všech plateb dané provozovny.

Vraťme se ještě ke kontrolám, jak přibližně probíhají?

Ruku v ruce se spuštěním 2. vlny evidence tržeb byla rozšířena kontrolní činnost i na realizaci systému u nově zapojených subjektů zejména formou kontrolních nákupů, které jsou v rámci obchodní činnosti rychlejší než u restauračních služeb. Za zjištěné nedostatky jsou ukládány pokuty buď na místě, nebo ve správním řízení, v určitých případech může dojít i k uzavření provozovny.

Elektronickou evidenci tržeb by navíc od července roku 2017 měla podpořit účtenková loterie. Jedná se o osvědčenou formu motivace zákazníků, aby si brali účtenky.

Zaznamenali jsme také dotaz k nesprávné realizaci EET:

Dobrý den, dva dny jsem posílala účtenky ze svého obchůdku špatně. Nejsem plátcem DPH, ale bohužel jsem tam měla od dodavatele předvoleno DPH. Myslela jsem si, že to tak má být, ale pak jsem na diskusní skupině EET zjistila, že je to asi špatně. Třetí den mi to přenastavili, takže teď posílám účtenky správně. Ale co s těmi odeslanými?“.

Odpověď:

Evidence tržeb zajišťuje pro správce daně informace o přijatých platbách plynoucích poplatníkovi v souvislosti s podnikatelskou činností.  Údaje týkající se evidence tržeb, zaslané správci daně poplatníky, kteří nejsou plátci DPH,  chybně s  uvedením základu daně, sazby DPH  a výši  DPH, není třeba v systému EET opravovat, pokud zároveň nedošlo k vrácení přijaté platby nebo její části.  Je však třeba zajistit uvedení správné částky příjmů/výnosů v účetnictví nebo daňové evidenci.


Vytvořeno 9.3.2017 8:22:35 | přečteno 285x | Mgr. Jana Gáborová
load