Úvodní strana > Aktuality archiv > Jaká je situace kolem údajného kácení habrů na náměstí?

Jaká je situace kolem údajného kácení habrů na náměstí?

habry

V úterý 16. února 2016 proběhlo místní šetření k zahájenému správnímu řízení týkající se žádosti o odstranění 3 habrů na náměstí T.G.Masaryka.  

Žadatel – město Prostějov – byl zastoupen pracovníky Odboru správy a údržby majetku města, místního šetření se účastnili i zástupci organizací IRIS, PRO Prostějov a Sdružení na pomoc matce Zemi. Správní orgán – Odbor životního prostření Magistrátu města Prostějova -zrekapituloval podklady, které ke správnímu řízení obdržel a vyzval přítomné, aby k žádosti uvedli svá stanoviska. Ve lhůtě jednoho měsíce obdrží účastníci správního řízení rozhodnutí.

Připomeňme, že žádost o kácení podalo město Prostějov, které má jako správce zeleně povinnost sledovat zdravotní stav dřevin a vyhodnocovat mimo jiné, zda nepředstavují z hlediska bezpečnosti riziko. Odbor správy a údržby majetku města má k dispozici odborný posudek, který uvádí, že 3 habry na náměstí T.G.Masaryka vykazují jasné symptomy zhoršeného zdravotního stavu a logicky tedy mohou představovat potencionální riziko pro občany. Znalec ale nenavrhuje kácení! Město Prostějov proto nepředpokládá, že bude kácení ve správním řízení povoleno, ale  toto řízení je nezbytné k prokázání řádné péče a předcházení vzniku škod na majetku či zdraví osob.


Vytvořeno 16.2.2016 12:42:33 | přečteno 408x | Mgr. Jana Gáborová
load