Úvodní strana > Aktuality archiv > Jaké vyhlídky má prostějovská kultura pro letošní rok?

Jaké vyhlídky má prostějovská kultura pro letošní rok?

PV léto Minami a Mirai (43)

Ptáme se náměstkyně primátora Milady Sokolové:


V kulturním klubu Duha měla být zahájena 14. led­na tradiční výstava Spolku prostějovských fotografů, v pořadí již desátý memoriál Luďka Mařáka, ale po doho­dě s vystavovateli ji vedení klubu přesunulo na duben. Program v Duze plánujeme na každý měsíc stejně jako v minulosti, jen na základě momentálního stavu „PSA“ rozhodujeme operativně, v podstatě ze dne na den, co „pustit“ a co přesunout.

Co se týče kina Metro 70, tak to v podstatě „normál­ně“ promítalo jen do začátku března 2020. Vlivem jak vlád­ních opatření, tak všeobecně panující nejistoty se diváci hromadně do kin nevrátili ani o letních prázdninách. Ztráty jsou tím pádem pochopitel­ně značné, v roce 2019 mělo kino tržbu přes osm milionů, v roce 2020 pouze necelé tři miliony. Jako příspěvková organizace navíc nedosáhne na téměř žádné vládní kom­penzační programy, a to ani Covid - kultura I a II. Nějaké peníze se podařilo kinu Met­ro 70 získat od Státního fon­du kinematografie, jinak je ale zcela odkázáno na město Prostějov. Výhled na následu­jící měsíce není optimistický, je možné, že kina otevřou až během pozdního jara. S tím souvisí také jedna důležitá věc: statisticky jsou pro kina v Česku zásadní právě měsíce konce a začátku kalendářního roku, kdy chodí vždy nejvíce diváků. A právě o tyto měsí­ce kina přichází. Je tedy třeba počítat s možností, že i rok 2021 bude pro kina, a tedy i pro Metro 70 finančně vel­mi náročný. Nyní s napětím sledujeme, zda se obor au­diovize udrží v podpůrném balíčku Covid - kultura III a především zda se bude vzta­hovat právě i na příspěvkové organizace.

V těchto dnech probíhá v kině dokončení instalace nového laserového projek­toru, připravuje se další fáze úpravy foyer a na spadnutí je realizace nových toalet, projekt rekonstrukce sociálních zařízení vypracovalo město Prostějov již v loňském roce. Diváci, kteří mají zájem podpořit kino a zhlédnout zajímavé filmy, které jinde ne­najdou, mohou využít on-line platformy Moje kino LIVE, o které kino informuje na svém webu www.metro70.cz.

Tradiční Prostějovské kulturní léto je již napláno­váno, a to včetně termínů akcí. Pokud bude situace pří­znivá, mohu slíbit, že bude tentokrát velmi nabité. Čeká nás dokonce i „troják“, tedy tři koncerty tři dny po sobě jdoucí, protože budou připo­jeny ještě akce, které nebylo možno uskutečnit v loňském roce. Otazník samozřejmě visí nad vystoupením dětí z prostějovských škol a školek i tanečních skupin, jež se za dané situace nemohou setká­vat a trénovat. Věříme, že je ještě dost času a že se situace kolem pandemie do té doby uklidní. Jsme samozřejmě připraveni reagovat na vlád­ní opatření stejně jako vloni, a to opětovným vytvořením sektorů a dodržením všech hygienických pravidel. To se samozřejmě týká nejen Pro­stějovského kulturního léta, ale i všech ostatních akcí, na­příklad Hanáckých slavností, jejichž loňská organizace z to­hoto hlediska byla také velmi náročná.


Ilustrační foto: MMPv
Vytvořeno 26.1.2021 7:00:22 | přečteno 336x | Anna Kajlíková
load