Úvodní strana > Aktuality archiv > Jarní úklid 2019

Jarní úklid 2019

sber dvur prum

Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci dubnu.

Zahájen bude  v pondělí dne 01.04.2019. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu.

Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů.

Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod.

Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).
 
 
1. 4. –  sídl. Hloučela – C. Boudy
- sídl. Hloučela – A. Slavíčka
- sídl. Hloučela – V. Špály
- sídl. Hloučela – J. Zrzavého
 
2. 4.- Vícovská – V. Škracha
- B. Šmerala – dál k rybníku
 
3. 4. –  Waitova – Dr. Horáka
- Okružní ul. za hostincem U posledního haléře
 
4. 4. –  Česká-Máchova
- Riegrova
-Drozdovice – u trafiky
- B. Němcové

 
5. 4. –Fanderlíkova – u Sezaka
- Fanderlíkova - školka
- Kpt. O. Jaroše
- Za veledromem naproti č.8
 
8. 4. – Šárka – Spitznerova
- Dolní – parkoviště u věžáků č. 26
- Jezdecká – Puškinova
- Husovo nám. – u školy
 
9. 4. –  Arbesovo nám.
- sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní
- V. Nezvala
- nám. Spojenců
 
10. 4. – Trávnická – střed
- Švabinského
-  Joštovo nám.
-  Havlíčkova 43
 
11. 4. – Dobrovského - Tylova
- Libušínka
- Dobrovského – parkoviště za obchodem
- Vodní – Mlýnská
 
12. 4. – Nerudova – domov důchodců
- Bezručovo nám.
 
 
15. 4. – Pod Kosířem – Palečkova
- Pod Kosířem - Atletická
- Rejskova
- Volfova - Příční
 
16. 4. – Žižkovo nám.
-  nám. E. Husserla
 
 
17. 4. – Žešov – hospoda
- Žešov – u obchodu
-  Žešov – dětské hřiště
- Žešov - hřiště
 
18. 4. – Domamyslice – u samoobsluhy
- Domamyslice – ul. 5.května
- Domamyslice – u kapličky
-  Gen. Sachera
 
23. 4. – Čechovice – u pošty
- Čechovice – Luční
- Čechovice – u kapličky
- Čechovická u ZD

24. 4. – Krasice – Západní
- Krasice – Moravská za obchodem
- Krasice – Na Brachlavě
- Kosířská – Na Vyhlídce
 
25. 4. – Vrahovice – Trpinky
- Vrahovice – K.Světlé
- Vrahovice – Čechůvky točna
-  Vrahovice – M.Alše - P.Jilemnického
 
 
26. 4. – Vrahovice – Jano Köhlera
- Vrahovice – J.Suka
 
 
 
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC  Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.
 
 

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 25.3.2019 7:45:58 | přečteno 456x | Anna Kajlíková
load