Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

71. schůze Rady města Prostějova se bude konat dne 25.4.2017 od 11:00 hod. v zasedací místnosti primátorky.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Prohlášení nového člena Zastupitelstva města Prostějova (ústní zpráva)

3. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 25.4.2017

4. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 4. 4. 2017

2 Doporučení Komise výstavby z 4. 4. 2017

5. Nákup uměleckých děl

6. Dotace na rok 2017:

1 Dotace 2017 - oblast kultury - celoroční činnost

2 Dotace 2017 - oblast kultury - jednorázové akce

3 Dotace 2017 - oblast sociální - celoroční činnost

4 Dotace 2017 - oblast sociální - jednorázová akce

5 Dotace 2017 - komise životního prostředí -jednorázová činnost

7. Zadávací řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a

propagace STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOV“ - zahájení řízení

8. ROZOP kapitoly 41 – doprava

9 Schválení dokumentace ISVS Statutárního města Prostějova

10. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Dny okresu Šroda

2 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (průvodcovská služba během prázdnin)

3 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (přeúčtování položek členských příspěvků)

11. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (přístřešek na kola)

2 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (rekonstrukce elektroinstalace na FO, odd. účetnictví)

12. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ND - převod položek)

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Žešov - převod položek)

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Palackého, ZŠ Skálovo – oprava

WC PD, převod položek)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Smetanova - oprava plynového kotle)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční - PD)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava pódia v areálu MŠ Partyzánská)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce hasičské zbrojnice Domamyslice – PD)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stavební úpravy sociálního zařízení v ND)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov)

10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a chodník v Žešově U Palírny)

11 Informace o postupu realizace rozšíření aquaparku

12 Informace o poskytnutí dotace z IROP - Zateplení BD Kostelecká

13 Schválení uzavření dohod o úpravě vztahů při udělení výjimky z ochranného pásma

13. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Návrh osobního příplatku ředitelce KINA METRO  70 Prostějov, příspěvkové organizace

2 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Šablony

3 Schválení čerpání RF ZŠ E. Valenty na nákup a rozšíření telefonní ústředny

4 Schválení kalkulačních cen v ŠJ ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka

5 Schválení čerpání FI  MŠ Šárka na opravu kotle výměnou

6 Souhlas s převodem z RF do FI a schválení čerpání FI ZŠ E. Valenty na nákup multifunkční kopírky

7 Souhlas s přijetím věcných darů ZŠ a MŠ Palackého

8 Souhlas se zahraniční pracovní cestou do Itálie PaedDr. Hekalové, ředitelky MŠ Moravská

9 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (MŠ PV, ul. Šárka 4a)

10 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (ZŠ a MŠ Jana Železného PV)

14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Informace o počtu odstavných ploch majetkoprávně řešených smlouvou o nájmu

pozemku a smlouvou o výpůjčce k 18.4.2017

2 Schválení pronájmu části pozemku p.č.7842 v k.ú. Prostějov

3 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov (Chmelařová)

4 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov (Doležal)

5 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov (Křupka)

6 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov (Nevečeřalová)

7 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov (Zapletal)

8 Smlouva o vypořádání práv a povinností s realizací stavby R46 MÚK Prostějov střed

9 Vyhlášení záměru prodeje nebo pronájmu části pozemku p.č. 310/1 v k.ú. Kralice na Hané

10 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 347/7 v k.ú. Kralice na Hané

11 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova

12 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 415/1 v k.ú. Žešov

13 Vyhlášení záměru pronájmu dvou částí pozemku p.č. 7893/4 v k.ú. Prostějov

14 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 3443/ k.ú. Prostějov

15 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Vrahovice, revokace usnesení ZMP č. 16137

z 6.6.2016 a ROZOP kapitoly 50

16 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č.  7767 k.ú. Prostějov

17 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7763 k.ú. Prostějov

18 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7781/1 k.ú. Prostějov

19 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (prohlídka a dokumentace mostu

přes D46 u Žešova.

20 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (převod prostředků v rámci

kapitoly-likvidace smetků)

15. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Změna Smlouvy o nájmu - pronájem fotbalového areálu E. Beneše TJ Haná

2 Změna Smlouvy o nájmu - pronájem fotbalového areálu E. Beneše 1. SK Prostějov

3 Udělení souhlasu s podnájmem

16. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem v domě na ul. Kravařova 1

17. Různé

 

18. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 20.4.2017 8:27:03 | přečteno 252x | Anna Kajlíková
load