Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (7)

Konat se bude v úterý dne 29. 5. 2018 od 11:00 hodin v jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

Program:

1 Informace o poskytnutí dotace z OPŽP - EÚO MŠ Dvořákova
2 Informace o poskytnutí dotace z OPŽP - Podzemní kontejnery
3 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace CS Šárka
4 Rekonstrukce ulice Plumlovská vynucená přeložka - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení
5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Terminál na aut. nádraží ul. Janáčkova)
6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník na ul. Krasická)
7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově - PD)
8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (METRO 70 - rekonstrukce plynové kotelny, PD)
9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace, nové oplocení a branky na ul. Říční)
10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična)
11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu DSP)
12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace v Žešově)
13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2 – 4)
14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, chodník)
15 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity)
16 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka - oprava společných prostor - hlavní chodba jídelna)
11. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nebo pronájmu části pozemku p.č. 5999/7 v k.ú. Prostějov
2 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5945/4 a 2 částí pozemku p.č. 5945/1 oba v k.ú. Prostějov
3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7452/12 v k.ú. Prostějov
4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 8118/24 v k.ú. Prostějov
5 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov
6 Vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků p.č. 7761 a p.č. 7762, oba v k.ú. Prostějov
7 Výkup pozemků p.č. 3965/1, p.č. 3965/2, p.č. 3966/1 a p.č. 3966/2, vše v k.ú. Prostějov, ROZOP kapitoly 50
8 Nabídka na odkup spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 344/1, p.č. 344/2 a p.č. 344/3, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova
9 Ukončení Smlouvy o nájmu č. 2010/50/310 z 30. 11. 2010 dohodou a vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 6055/53 v k.ú. Prostějov
10 Ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2017/50/192 z 5. 6. 2017 dohodou a schválení výpůjčky přívěsu na přepravu kol pro cyklobus Prostějov – Drahanská vrchovina
11 Souhlas s postoupením práv a povinností ze Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2007/16/155 z 7. 2. 2008
12 Odpis pohledávky za Renatou Berouskovou
13 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města
14 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
12. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Návrh na schválení pronájmu PSP č. 179 na ul. Olomoucká 57 – DS
2 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 7 2015 o nájmu PSP č. 257 v domě na Žižkově nám. 21
13. Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu

14. Různé

15. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á
primátorka města Prostějova


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 24.5.2018 10:20:12 | přečteno 214x | Anna Kajlíková
load