Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (4)

116. schůze Rady města Prostějova se bude konat v pondělí dne 10. 9. 2018 od 11:00 hod.

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 10.9.2018
(materiál obdrží členové rady dodatečně)

3: ROZOP kapitoly 13 – Městská policie

4. ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení

5. Námitka k návrhu aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje OlK

6. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora
2 ROZOP kapitoly 12 – krizové řízení

7. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce domu
Knihařská 18, Prostějov“

2. Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Technologie na zvýšení
bezpečnosti a ochrany dat

3. Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ - informace o průběhu
řízení a návrh na výběr dodavatele

8. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Povolení výjimky ve třídě ZŠ Prostějov, Majakovského 1
2 Žádost ZUŠ o souhlas s nabytím majetku a úpravu finančního plánu
3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - SK policie Moravan Prostějov, z. s
4 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázové akce
5 Dotace 2018 - oblast sportu - jednorázové akce
6 Dotace 2018 - oblast školství - celoroční činnost (KPŠ při SŠ designu a módy)

9. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 Zimní stadion – rekonstrukce – Technický objekt – zadání PD pro stavební povolení
2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plochy na ul. Zahradní - převod položek)
3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Mánesova)
4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Mozartova)
5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava střechy a stropu objektu Husovo nám. 67-PD)

10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 MANTHELLAN a.s. – vracení úhrad za užívání nemovitostí dle Nájemní smlouvy
č. 2010/50/274 z 22.12.2010
2 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nebo pronájmu části pozemku p. č. 5999/7
v k. ú. Prostějov
3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 106/2 a části pozemku p. č. 105/4 oba v k. ú. Krasice
4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 864 v k. ú. Čechovice - Záhoří
5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 218/15 a p. č. 223/19, oba v k. ú. Domamyslice
6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 7560/1 v k.ú. Prostějov
7 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k. ú. Krasice

11. Různé

12. Závěr


RNDr. Alena Rašková
primátorka města Prostějova

Vytvořeno 6.9.2018 10:19:43 | přečteno 218x | Mgr. Jana Gáborová
load