Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

radnice

6. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 8. 1. 2019 od 10:00 hodin.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 8. 1. 2019

3. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov

4. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora

2 ROZOP kapitoly 12 – Krizové řízení

3 Uzavření Smlouvy o dílo

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Změna Organizačního řádu k 8. 1. 2019

6. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení

7. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Informace o průběhu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov

8. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport

2 Žádost o ROZOP a úpravu finančního plánu Sportcentra DDM v souvislosti s Nařízením vlády ČR č. 263/2018 – výše minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2019

3 Dotace 2019 – oblast sportu – velké - celoroční činnost mládeže

4 Dotace 2019 – oblast sportu – TJ Prostějov, z. s.

5 Dodatek č. 1 ke smlouvě OŠKS/Cás/44-18 (MPS Orlice Prostějov, z. s.)

9. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice

10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

2 Smlouva o náhradní výsadbě – Ředitelství silnic a dálnic ČR

3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 106/2 a části pozemku p.č. 105/4, oba v k.ú. Krasice

4 Výkup pozemků p.č. 6251/4, p.č. 6251/7 a p.č. 6251/14, vše v k.ú. Prostějov, a staveb komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace a ROZOP kapitoly 50

11. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Revokace usnesení RM č. 81013 ze dne 13. 11. 2018

2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP – ul. Netušilova 3

3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP – ul. Dolní 4

4 Schválení pronájmu PSP - nám. T. G. Masaryka 11

12. Různé

1 Příprava zasedání zastupitelstva města dne 15. 1. 2019 – ústní zpráva

2 Záležitosti komisí rady města – ústní zpráva

13. Závěr

 

Mgr. František J u r a

primátor města Prostějova


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 4.1.2019 11:37:43 | přečteno 227x | Anna Kajlíková
load