Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání zastupitelstva dnes pokračuje

Jednání zastupitelstva dnes pokračuje

TGM radnice nová (2)

Přerušené 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova bude pokračovat v obřadní síni radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 v úterý dne 31. 10. 2017 od 9:00 hod.


Projednány budou tyto body:

16. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova

17. Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 7. 2. 2014

18. Pokračování pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 7. 2. 2014

19. Návrh na změnu Územního plánu Prostějov (zrušení pěšího propojení)

20. Návrh na změnu Územního plánu Prostějov (MO ČR)

21. Zpráva o uplatňování územního plánu Prostějov – jmenování určeného zastupitele

22. Záležitosti Manthellan, a.s. - Návrh na přijetí usnesení ve věci požadavků společnosti Manthellan

23. Odvolání Ing. Jaroslava Faltýnka z dozorčí rady společnosti FCC Prostějov, s.r.o.

24. Odvolání Ing. Jaroslava Faltýnka z představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

25. Vystoupení ze spolku Prostějov olympijský 

27. Informace k petici občanů za výstavbu bazénu 50x25 m v Prostějově

27.1 Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku - Výstavba venkovních posiloven – Street Workoutů Kolářovy sady a Vrahovice

28. Zpráva o činnosti rady města

28.1 Průběžná informace o činnosti Kontrolního výboru v roce 2017.

29. Zpráva o plnění úkolů

30. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

31. Závěr

RNDr. Alena Rašková v.r.Vytvořeno 31.10.2017 7:24:19 | přečteno 255x | Mgr. Jana Gáborová
load