Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednotné značení hodností strážníků

Jednotné značení hodností strážníků

měření rychlosti

K tomuto kroku přistoupilo 26 statutárních městských policií z celkového počtu 27 měst.

Na 49. pravidelném zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy (dále Kolegium) bylo přijato Prohlášení, které vede k jednotnému hodnostnímu označení strážníků v České republice.

Při přípravě Prohlášení bylo Kolegium osloveno Svazem měst a obcí České republiky, aby do Prohlášení zapracovalo také hodnostní značení i pro menší územní celky (města a obce). Kolegium proto rozšířilo své Prohlášení o hodnostní značení strážníků městských a obecních policií a doporučilo ředitelům a velitelům k přijetí v celé ČR. O přijetí Prohlášení bylo informováno Policejní prezidium ČR i MVČR.

K Prohlášení přistoupilo 26 statutárních městských policií z celkového počtu 27 měst. Cílem Prohlášení je snaha o zavedení jednotného hodnostního označení z důvodu sjednocení názvosloví tak, aby na všech obecních a městských policiích bylo označení jednotné a transparentní pro veřejnost a pro ostatní složky IZS.

Platnost Prohlášení je od 1. 1. 2019 s přechodným zavedením do 1. 1. 2022 - tedy do data, kdy si většina MP bude připomínat 30 let od znovuobnovení činnosti městských policií ve městech.

Jedná se o historický okamžik pro všechny obecní policie, protože nikdy po dobu existence cca 150 let nedošlo k takovému jednotnému prohlášení.


Grafické znázornění hodnostního značení:

MP hodnosti

Zdroj a ilustrační foto: Městská policie Prostějov

Vytvořeno 19.10.2018 7:49:56 | přečteno 5218x | Anna Kajlíková
load