Úvodní strana > Aktuality archiv > Kdo se bude starat o hřbitovy v Prostějově? Veřejná zakázka zahájena

Kdo se bude starat o hřbitovy v Prostějově? Veřejná zakázka zahájena

hřbitov brána

Rada města Prostějova schválila zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby - „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024“.


Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování komplexní správy a údržby hřbitovů na území a ve vlastnictví města Prostějova.

„Smlouva na realizaci této zakázky bude uzavřena na dobu určitou v délce trvání osmi let, a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2024. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky tak činí 26,5 milionu korun (bez DPH). Vzhledem k této předpokládané hodnotě bude zakázka zadána v nadlimitním řízení, a to formou otevřeného řízení,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. V otevřeném řízení je zadávací řízení zahájeno zveřejněním Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek (dále i VVZ) a zveřejněním kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele, kde je bez omezení dálkově veřejně přístupná. Předběžné oznámení bylo ve VVZ zveřejněno 19. 4. 2016.

„Vzhledem k faktu, že na profilu zadavatele bude od počátku zveřejněna kompletní zadávací dokumentace, je nejkratší možná lhůta pro podání nabídek sedmačtyřicet dnů. Lhůta pro podání nabídek bude s ohledem na aktuální předpoklady stanovena pravděpodobně do 26. 7. 2016. S ohledem na čas potřebný k posouzení nabídek a na délku zákonných lhůt na konání elektronické aukce, případné podání námitek a na podpisy smluv je termín ukončení zadávacího řízení do 30. 10. 2016 při obvyklém průběhu zadávacího řízení dobře realizovatelný,“ vysvětlil náměstek Pospíšil a doplnil požadavky Statutárního města Prostějova:

  • Zadavatel požaduje prokázat realizaci jedné obdobné zakázky v objemu alespoň 1,5 mil Kč bez DPH v délce trvání alespoň jeden rok, doložení požadované kvalifikace a vzdělání členů realizačního týmu v počtu nejméně 4 pracovníků, přičemž požaduje 2 hrobníky a dále doložení minimálního požadovaného technického vybavení, které bude mít uchazeč k dispozici při realizaci zakázky.

  • Základním hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena.

  • Zadavatel dále požaduje k zajištění povinností uchazeče, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, v souladu s § 84 zákona složení jistoty ve výši 100 tisíc korun.

Předmětné služby budou financovány výhradně z prostředků města. Odpovídající částky budou zahrnuty do návrhů rozpočtů města pro roky 2017 až 2024.


Vytvořeno 1.6.2016 9:13:02 | přečteno 397x | Anna Kajlíková
load