Úvodní strana > Aktuality archiv > Kompostéry a nádoby na bioodpad budou ve vlastnictví občanů, kteří je užívají

Kompostéry a nádoby na bioodpad budou ve vlastnictví občanů, kteří je užívají

o biopopelnice

Vše v rámci realizace projektu „Systém pro separaci bioodpadu ve městě Prostějov“.

Jde o bezúplatný převod 700 kusů kompostérů a 600 kusů nádob na bioodpad zapůjčených občanům města. V roce 2011 byl ve městě zrealizován prvotní projekt na zavedení separace biodpadu, kde byly pořízeny kompostéry na podporu domácího kompostování a nádoby pro zavedení pravidelného svozu bioodpadu z domácností (rodinných domů a zahrad).

„Kompostéry a nádoby na bioodpad byly bezúplatně vypůjčeny občanům města formou smluv o výpůjčce. To se nyní změní a lidé je získají do svého vlastnictví,“ předeslal primátor města Prostějova František Jura.

Na realizaci tohoto projektu získalo město dotační finance, bylo však potřeba dodržet určité podmínky.

„Jednou z podmínek poskytnuté podpory byla udržitelnost projektu po dobu nejméně pěti roků, kdy příjemce dotace byl povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu. Součástí projektu byl i záměr města, že po ukončení udržitelnosti projektu budou kompostéry a nádoby na bioodpad bezúplatně převedeny jejich uživatelům a budou vyřazeny z evidence majetku města,“ vysvětlil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

(Pořizovací cena jednoho kompostéru byla 679,20 Kč s DPH tj. celkem 475.440 Kč s DPH za 700 ks, a pořizovací cena jedné nádoby na bioodpad byla 894 Kč s DPH tj. celkem 536.400 Kč s DPH za 600 ks.)

„Máme skutečný zájem na trvalém zajištění snížení celkového množství směsného odpadu, kdy jeho separací dochází k úspoře nákladů na likvidaci komunálního odpadu zajišťovaného z obecních prostředků. Ušetřené finance pak mohou pomoci v jiných oblastech,“ uzavřel první náměstek Pospíšil.


Ilustrační foto: MMPv


Vytvořeno 20.5.2019 10:18:17 | přečteno 953x | Anna Kajlíková
load