Úvodní strana > Aktuality archiv > Komunální služby pro město Prostějov 2017-2024

Komunální služby pro město Prostějov 2017-2024

Rada města Prostějova na základě svého posledního jednání vzala na vědomí souhrnný předběžný harmonogram zadávacích řízení významných nadlimitních veřejných zakázek na komunální služby pro město Prostějov.

 

Zakázky jsou připravované v režimu užšího řízení a rada doporučila zastupitelům schválit Odůvodnění významných nadlimitních veřejných zakázek s názvy „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“, „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“, „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ a „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“. Veřejné zakázky jsou nadlimitními veřejnými zakázkami na služby, které musí být s ohledem na svou předpokládanou hodnotu zadány jako významné. Dle zákona se významnou veřejnou zakázkou rozumí taková veřejná zakázka, kterou mj. zadává veřejný zadavatel, jehož statut odpovídá statutu města Prostějova, a její předpokládaná hodnota přesáhne 50 milionů korun bez DPH. „Předpokládaná hodnota na zakázku týkající se komunikací tak činí 224 milionů korun bez DPH, předpokládaná hodnota zakázky na odpady se pohybuje ve výši 280 milionů bez DPH, 216 milionů korun bez DPH je pak předpokládaná hodnota na služby ohledně zeleně a hodnota zakázky na správu a údržbu veřejného osvětlení činí 56 milionů korun opět bez DPH,“ vyjmenoval náměstek primátorky Jiří Pospíšil a doplnil, že podmínkou zahájení zadávacího řízení je souhlas zastupitelů s odůvodněním veřejné zakázky.„Užší řízení na čtyři předmětná zadávací řízení probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou oznámením užšího řízení zájemci vyzváni k předložení žádosti o účast v zadávacím řízení a k prokázání kvalifikace. Ve druhém kole pak jsou všichni uchazeči, kteří splnili kvalifikační předpoklady, obesláni zadávací dokumentací a vyzváni k předložení nabídky,“ vysvětlil následné kroky náměstek Pospíšil.

 

Vytvořeno 1.12.2015 9:13:53 - aktualizováno 1.12.2015 9:16:09 | přečteno 422x | Anna Kajlíková
load