Úvodní strana > Aktuality archiv > Komunikaci J. Köhlera a Hrázky ve Vrahovicích čeká oprava

Komunikaci J. Köhlera a Hrázky ve Vrahovicích čeká oprava

radnice

O nové dešťové kanalizaci a komunikaci v ulici J. Köhlera a Hrázky ve Vrahovicích jednala, na svém posledním jednání, Rada města Prostějova a rozhodla, že veřejnou zakázku svěří společnosti COLAS CZ, a.s., Praha.„Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci pozemní komunikace a chodníků, vybudování nové dešťové kanalizace a částí chodníků, nového veřejného osvětlení a přeložky sdělovacího vedení,” upřesnil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.  Konkrétně se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která je zadávaná v podlimitním režimu v otevřeném řízení. Její vysoutěžená hodnota je 11,1 milionů korun (bez DPH). Komise pro posouzení a hodnocení nabídek jako ekonomicky nejvhodnější vybrala nabídku společnosti COLAS CZ, a.s., Praha, která plně vyhověla všem podmínkám zadávací dokumentace a nejlépe naplnila hodnoticí kritéria.

Předpokládáme, že stavební práce budou zahájeny od 31. 3. 2017. Požadovaný termín dokončení díla jsme stanovili nejpozději do 30. 11. 2018,“ doplnil náměstek Fišer. Jak dále informoval, nabídku na opravu předložila desítka dodavatelů. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky s tím, že zadavatel, tedy město Prostějov, požaduje délku záruky nejméně 60 měsíců a připouští délku záruky nejvýše 120 měsíců.


Foto: MMPv


Vytvořeno 12.1.2017 12:09:16 | přečteno 412x | Anna Kajlíková
load