Úvodní strana > Aktuality archiv > Krasický rybník čekají stavební úpravy

Krasický rybník čekají stavební úpravy

rybnik Krasice2

Rada města Prostějova schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“.


Základním hodnoticím kritériem je jednoznačně ekonomická výhodnost nabídky.

„Dílčí kritéria jsou pak stanovena tak, že nabídnutá cena je důležitá z osmdesáti procent a délka záruky za jakost díla v měsících, s váhou dvaceti procent,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že uchazeč je oprávněn učinit nabídku v rozsahu minimálně 60 měsíců a maximálně 120 měsíců. Výzva k podání nabídek putovala celkem k devítce firem. Jaké opravy Krasický rybník čekají?

„Pustíme se do úpravy stávající hráze. Vysvahováním a kamenným pohozem zpevníme břehy a hráz. Souběžně bude vybudována nová spodní výpusť, tedy otevřený požerák s vypouštěcím potrubím se dvěma šachtami. Na přítoku vybouráme a ve stejném rozsahu znovu vybudujeme vtokový objekt, rozdělovací šachtu a čelo na výtoku propustku nad rybníkem. Opravena bude i usazovací jímka napojená na rozdělovací šachtu. Nezapomínáme ani na údržbu zeleně, odstranění nevhodných náletových dřevin a výsadbu vodních rostlin. Součástí stavby bude také vyčištění obou odpadních potrubí,“ upřesnil plánované práce náměstek Fišer.

Předpokládané zahájení stavby je nejpozději od 30. 6. 2016, dokončení pak nejpozději do 30. 11. 2016. 

„Předběžný rozpočtovaný objem prací je celkem 3,1 milionu korun. Veřejná zakázka bude vzhledem k předpokládané hodnotě a podmínkám poskytovatele dotace Ministerstva zemědělství zadána na základě zjednodušeného podlimitního řízení,“ dodal Fišer.

Vytvořeno 23.5.2016 6:40:42 | přečteno 835x | Anna Kajlíková
load