Úvodní strana > Letos ukončené stavby za téměř 64 milionů korun

Letos ukončené stavby za téměř 64 milionů korun

o_namesti-tgmmala.jpg

Opravy, výkopy, uzavírky. Toto takzvané "nutné zlo", které je pouhou dočasnou stavební kulisou doprovázelo investiční akce, které v letošním roce stavaři v Prostějově ukončili. Město do obnovy křižovatek, náměstí či zeleně investovalo nemalé finance. Celkem se v tomto roce v Prostějově realizuje na 160 investičních akcí. Vybrali jsme namátkou některé z nich:

 

CS Martinákova - Pod Kosířem
V rámci této investiční akce byl vybudován další navazující úsek cyklistické stezky v délce 200 metrů. Současně s touto stavbou vzniklo nové veřejné osvětlení, rekonstruován byl i chodník. V rámci stavby došlo i k úpravě veřejného prostranství nacházející se za místní prodejnou.
Termín zahájení: 12/2014
Termín dokončení: 04/2015
Investiční náklady: 1,5 mil. Kč
Generální dodavatel: .A.S. A. TS Prostějov

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant – úsek Anenská
V rámci těchto stavebních prací byly rekonstruovány také dvě stávající stykové křižovatky a to na kruhové křížení. Nově bylo také vybudováno propojení mezi těmito křižovatkami podél parkoviště u Aquaparku. Součástí stavby byla i rekonstrukce stávajících chodníků a výstavba nového úseku cyklostezky.
Termín zahájení: 09/2014
Termín dokončení: 05/2015
Investiční náklady: 23 mil. Kč
Generální dodavatel: Skanska a.s.

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla
V novém je i tento park s jeho okolím. Práce tady probíhaly na výstavbě chodníků, nové opěrné zdi, výměně stávajícího veřejného osvětlení, úpravě stávajících dřevin. Vysazovaly se také nové dřeviny a rostliny.
Termín zahájení: 10/2014
Termín dokončení: 05/2015
Investiční náklady: 5,7 mil. Kč
Dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 0,5 mil. Kč
Generální dodavatel: Green Project s.r.o.

Revitalizace nám T. G. Masaryka
Velkou stavební akcí, kterou lidé pečlivě sledovali, byla obnova centrálního náměstí. Stavební úpravy obnášely mimo jiné pokládku nové žulové dlažby, vybudování závlahy, podzemních elektrorozvaděčů, svítidel. Nechyběla ani výsadba stromů a záhonů, založení trávníků, instalace laviček, stojanů na kola a odpadkových košů.
Termín zahájení: 10/2014
Termín dokončení: 06/2015
Investiční náklady: 26 mil. Kč
Dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava cca 14 mil. Kč
Generální dodavatel: Skanska a.s.

Regenerace sídliště Tylova
V novém je i panelové sídliště Tylova. Zde, rámci I. etapy regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka – Tetín lidem slouží živičné komunikace v rozsahu 1.200 metrů čtverečných, parkoviště pro 97 stání, chodníky s možností pojezdu požárních vozidel o ploše 350 metrů čtverečných, další chodníky o ploše 500 metrů čtverečných, 12 nových stožárů veřejného osvětlení a nový trávník o ploše 1.200 metrů čtverečných. Zahradníci v této lokalitě vysadili 24 nových stromů a 1.328 keřů.
Termín zahájení: 04/2015
Termín dokončení: 06/2015
Investiční náklady: 7,7 mil. Kč
Generální dodavatel: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby s.r.o. Brno

Z kasy město Prostějov na obnovu zmíněných lokalit, které obyvatelé již užívají, vydalo téměř 64 milionů korun.

 

Fotogalerie vybraných stavebních investic naleznete zde:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/stavebni-akce, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!
Vytvořeno 5.11.2015 9:30:00 | přečteno 266x | Anna Kajlíková
load