Úvodní strana > Aktuality archiv > Lidé jsou s prací magistrátu spokojenější, než loni

Lidé jsou s prací magistrátu spokojenější, než loni

TGM radnice nová (3)

Celkem 514 klientů Magistrátu města Prostějova oslovily ve dnech 15. – 22. 5. 2017 studentky Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov.  

Zajímalo je, jak byli občané s jednáním na daném odboru spokojeni. Šetření se týkalo všech magistrátních odborů. Tazatelky zjišťovaly míru spokojenosti, konkrétně, zda byli návštěvníci úřadu velmi spokojeni, spokojeni, ani spokojeni ani nespokojeni, nespokojeni či velmi nespokojeni (známkování odpovídá školské stupnici, přičemž „velmi spokojen“ reprezentuje známku 1, „nespokojen“ známku 5).

Průměrná známka úřadu je 2,06, což je lepší, než v loňském roce (loni 2,597, předloni 2,530). Posledním rokem, kdy byla průměrná známka úřadu lepší než 2, byl rok 2014, následující dva roky zaznamenal úřad propad, až letos poprvé zlepšení.

Lepší hodnocení oproti loňskému šetření zaznamenaly všechny odbory s výjimkou odboru územního plánování. Paradoxně (přes poměrně silnou negativní mediální kampaň) zaznamenal největší zlepšení stavební úřad, který z loňského šetření vyšel se známkou 2,816, letos 1,588.

„Blesková šetření mají svá úskalí a míru nepřesnosti, nicméně vzhledem k tomu, že systematicky pořádáme tento průzkum v této podobě od roku 2010, má pro nás určitou hodnotu, právě zejména s ohledem na možnost dlouhodobého meziročního srovnání. Zajímavé jsou i podněty klientů, kterými se podrobně zabýváme. Pravdou je, že většina připomínek se týká spíše chodu města než přímo magistrátu, což je pochopitelné, protože občané v podstatě rozdíl mezi výkonem státní správy a samosprávy ze svého pohledu nevnímají,“ komentovala výsledky průzkumu primátorka Alena Rašková.

Výsledky bleskového průzkumu v tabulce naleznete ikona souboruzde.


Vytvořeno 1.6.2017 8:57:11 | přečteno 172x | Mgr. Jana Gáborová
load