Úvodní strana > Aktuality archiv > Lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni, ukázalo dotazníkové šetření TIMUR

Lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni, ukázalo dotazníkové šetření TIMUR

TGM radnice 1

Hodnocení bylo provedeno pomocí dotazníkového šetření vybraného vzorku 800 občanů Prostějova.

Použit byl standardizovaný dotazník, který byl upraven pro potřeby města Prostějova.  Šetření proběhlo v měsících květen a červen 2016 formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a respondent odpovídá). Proškolení tazatelé náhodně oslovovali obyvatele města podle daných věkových kategorií. Výsledky byly zpracovány Střední odbornou školou podnikání a obchodu tak, aby šla získaná data zařadit do databáze TIMUR. Z celkového vzorku občanů Prostějova bylo 47 % mužů a 53 % žen. Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorií byly věkové skupiny 31 – 40 let (21 %) a 41 - 60 let (18 %).

„V Prostějově dlouhodobě převládá počet spokojených občanů. S městem jako místem pro život a bydlení je spokojeno devětasedmdesát procent respondentů. Stejně jako v roce loňském. V detailnějším hodnocení veřejných služeb dosáhla nejvyššího ohodnocení spokojenost občanů s komunálními službami. Nejlepšího hodnocení v historii sledování dosáhla spokojenost s prací městské policie, ve srovnání s rokem 2015 vzrostla také spokojenost se středními školami. Tradičně vysoce hodnocena je práce Městské knihovny Prostějov,“ uvedla primátorka města Alena Rašková a doplnila, že z nabídnutých položek jsou pro občany města nejdůležitější mezilidské vztahy. Dlouhodobě (od počátku sledování) je jako spíše nedůležitá hodnocena možnost účastnit se místního plánování. Nezanedbatelnou otázkou je bezpečnost. Tu posuzovali respondenti na čtyřech modelových situacích.

„Dvě z nich vyhodnotili obyvatelé jako spíše nebezpečné, přičemž nejméně bezpečné je pro Prostějovany chodit v noci po veřejných prostranstvích a po hlavních ulicích. Je třeba říci, že práci Městské policie v Prostějově pozitivně hodnotí jeden a osmdesát procent Prostějovanů.

Spokojenost občanů s prací městské policie se dlouhodobě pohybuje kolem osmdesáti procent,“ dodala Rašková. V letošním hodnocení vyhodnotili obyvatelé jako nejlépe dostupné MHD, školy, velmi pozitivně hodnotili zeleň ve městě. U všech sledovaných hodnot (mimo sociální a azylové domy) došlo ve srovnání s rokem 2015 k mírnému nárůstu spokojenosti s dostupností vybraných základních služeb. Výrazněji ve srovnání s rokem 2015 vzrostl také index spokojenosti u sportovních zařízení.

„Můžeme tedy říci, že lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni.  Index obecné míry spokojenosti ve srovnání s rokem minulým mírně poklesl. Procentuální míra spokojenosti je však na stejné úrovni jako loni. S městem jako místem při život je spokojeno osm z deseti oslovených,“ uzavřela krátký výčet primátorka Rašková.


Vyhodnocení dotazníkového šetření naleznete ikona souboruZDE

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 24.8.2016 14:23:18 | přečteno 402x | Anna Kajlíková
load