Úvodní strana > Aktuality archiv > Lidé jsou se životem v Prostějově spokojeni, ukázalo nové dotazníkové šetření TIMUR 2017

Lidé jsou se životem v Prostějově spokojeni, ukázalo nové dotazníkové šetření TIMUR 2017

o tgm rotator

Hodnocení bylo prováděno pomocí dotazníkového šetření „vzorku“ 800 občanů Prostějova.

 

„V Prostějově dlouhodobě převládá počet spokojených občanů. S městem jako místem pro život a bydlení je spokojeno 82 procent respondentů.Po čtvrté za deset let překročila spokojenost 80 procent. Jsem moc ráda, že patříme k městům s vysokou mírou spokojenosti občanů s místním společenstvím,“ uvedla primátorka Alena Rašková (ČSSD). Při jmenovaném výzkumu byl použit standardizovaný dotazník, který je používán od roku 2008.

„Šetření proběhlo letos v květnu a červnu formou řízeného rozhovoru, tedy tazatel se ptá a respondent odpovídá. Proškolení tazatelé náhodně oslovovali obyvatele města podle daných věkových kategorií. Výsledky pak byly zpracovány Střední odbornou školou podnikání a obchodu,“ doplnila primátorka Rašková. Jak doplnila, z celkového vzorku 800 občanů Prostějova bylo 45 procent mužů a 55 procent žen. Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorií byly věkové skupiny 31 - 40 let (23 procent) a 41 - 50 let (19 procent). Z hlediska sociální kategorizace respondentů převažovali zaměstnaní občané.

 

Vyberme v krátkosti alespoň některé výsledky průzkumu:

Index průměrné spokojenosti za rok 2017 je 6,6. Ve srovnání s předchozím rokem index spokojenosti mírně vzrostl.

V detailnějším hodnocení veřejných služeb dosáhla nejvyššího ohodnocení spokojenost občanů s komunálními službami. I zde, ve srovnání s rokem 2016, u většiny služeb vzrostla spokojenost.

Respondenti posuzovali také bezpečnostve městě. Jako spíše nebezpečné vnímají chodit v noci po veřejných prostranstvích. Ve srovnání s předešlými lety ale došlo k růstu pocitu bezpečí, přičemž u třech hodnot došlo k nejlepšímu hodnocení od roku 2008.

Součástí dotazníku byly mimo jiné i otázky týkající se hodnocení veřejného pořádku a fungování městské policie. V případě hodnocení veřejného pořádku opět převládá u občanů spokojenost. 61 procent oslovených si myslí, že je na tom Prostějov lépe než jiná města.

Prostějované letos ohodnotili jako nejlépe dostupné školy a praktické lékaře. Nejvýrazněji vzrostlo hodnocení sociálních a azylových domů. Tato služba má také nejlepší hodnocení v historii sledování.

Své hodnocení má i kvalita městského prostředí. Z nabídnutých položek jsou na tom nejlépe parky a zeleň, odvoz odpadů a čištění silnic.

Naopak nejnižších hodnot je dlouhodobě dosahováno u možností zaměstnání, nejhůře je hodnocena hlučnost ve dne a kvalita ovzduší.


ikona souboruVyhodnocení výzkumu TIMUR 2017


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 22.9.2017 11:00:34 | přečteno 222x | Anna Kajlíková
load