Úvodní strana > Aktuality archiv > Malá vzpomínka na Karla Hejduška

Malá vzpomínka na Karla Hejduška

květiny

Osobnost K. Hejduška připomene koncert Orlice a Vlastimily 15. května 2018 v Přednáškovém sále Národního domu v Prostějově.

Před 100 lety (21. července 1918) se v Prostějově narodil sbormistr a pedagog Karel Hejdušek. V letech 1930–1938 studoval na zdejším gymnáziu, maturoval z jazyka českého, latiny, řečtiny a matematiky. Ve vzdělávání pokračoval na učitelském ústavu v Kroměříži, kde roku 1939 maturoval mj. z nauky o hudbě a hry na housle. Současně se u regenschoriho Aloise Hanuše učil hrát na housle, klavír, varhany a zpívat. Dirigentské zkušenosti získal od prostějovských sbormistrů Aloise Grumlíka a Leopolda Laníka. K. Hejdušek jako student zpíval v gymnaziálním sboru, založil a dirigoval studentský orchestr. Od roku 1935 zpíval v chrámovém sboru kostela sv. Petra a Pavla a roku 1938 se stal členem mužského pěveckého sboru Orlice.

Pedagogicky působil K. Hejdušek v letech 1940–1950 na sedmnácti základních školách prostějovského okresu. Nejdéle učil na ZDŠ v Kollárově ulici (1950 – 1969) a od roku 1969 byl zástupcem ředitele ZDŠ na Sídlišti svobody. Vyučoval matematiku, dějepis a hudební výchovu. Na obou školách založil dětské pěvecké sbory. V roce 1972 po záchvatu mrtvice a ochrnutí pravé ruky odešel do invalidního důchodu. Naučil se psát levou rukou, hrál na klavír i varhany a dirigoval.

Jako sbormistr se roku 1938 stal v chrámovém sboru kostela sv. Petra a Pavla zástupcem dirigenta L. Laníka a roku 1946 hlavním dirigentem. Prováděl zde např. mše od Vojtěcha Říhovského. V roce 1953 byl zvolen druhým sbormistrem Orlice a Vlastimily a od roku 1955 prvním sbormistrem. Za 25 let absolvoval s těmito sbory 188 koncertů a dirigoval při 323 vystoupeních. Pro koncerty připravoval průvodní slovo. Nacvičil přes 300 skladeb, např. Českou píseň Bedřicha Smetany, Svatební košile, Dědicové Bílé hory a Slavnostní zpěv Antonína Dvořáka, Jarní romanci Zdeňka Fibicha, Neščasnou vojnu Vítězslava Nováka a sbory Vladimíra Ambrose. K. Hejdušek propagoval díla Bohuslava Martinů, provedl Otvírání studánek, Petrklíč, Legendu z dýmu bramborové nati a Mikeše z hor. Unie českých pěveckých sborů ho zvala k dirigování na Pěveckých slavnostech a na celostátních Setkáních pěvců. Jako metodik hudební výchovy prostějovského okresu zorganizoval pro školy od roku 1955 na 300 výchovných koncertů. Za tuto práci obdržel v roce 1969 Čestné uznání od Svazu českých skladatelů. K. Hejdušek byl též schopným klavíristou a varhaníkem i sólovým zpěvákem. Příležitostně komponoval chrámové skladby a upravoval lidové písně.

Úmrtím K. Hejduška 6. prosince 1978 ztratil Prostějov velmi schopného hudebníka. V roce 2007 mu zastupitelstvo města Prostějova posmrtně udělilo Cenu města Prostějova.

Osobnost K. Hejduška si připomeneme koncertem Orlice a Vlastimily 15. května 2018 v Přednáškovém sále Národního domu v Prostějově a 29. června 2018 v kostele sv. Petra a Pavla, kdy bude při mši svaté provedena jeho Missa in honorem sancti Caroli Boromensis.

 

Zdroj: Ingrid Silná

Ilustrační foto: MMPv


Vytvořeno 15.5.2018 7:07:33 | přečteno 364x | Anna Kajlíková
load