Úvodní strana > Aktuality archiv > Máte zájem pracovat jako STRÁŽNÍK Městské policie Prostějov?

Máte zájem pracovat jako STRÁŽNÍK Městské policie Prostějov?

měření rychlosti

Přihlášku lze podat poštou Městské policii Prostějov nebo podat osobně na její úřadovně.

Vznik pracovního poměru zaměstnance je podmíněn splněním základních předpokladů dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:

Strážníkem může být občan České republiky, který
• je bezúhonný
• je spolehlivý
• je starší 18 let
• je zdravotně způsobilý (duševní a fyzická způsobilost)
• dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a

Další požadavky pro přijetí:
• úspěšné absolvování přijímacích testů (fyzické a psychologické)
• úspěšné absolvování vstupního pohovoru
• řidičské oprávnění minimálně skupiny B
• uživatelská znalost práce na PC 
• morální předpoklady pro výkon funkce strážníka
• zbrojní průkaz skupiny D výhodou
• časová flexibilita
• znalost místního prostředí výhodou

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče, fotografii

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
• výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• čestné prohlášení o spolehlivosti (dle § 4b/4 zákona o obecní policii)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• životopis psaný ručně

Platové zařazení:
•platové zařazení dle stávajících příslušných platových předpisů
•osobní hodnocení dle dosahovaných pracovních výsledků
•rizikový příplatek
•příplatky za noční práci, práci o víkendech, ve svátcích
•stabilitu zaměstnání 
•benefity zaměstnavatele

Přihlášku lze podat poštou na adresu: Městská policie  Prostějov, Havlíčkova 2953/4, 796 01  Prostějov nebo podat osobně na úřadovně městské policie. Bližší informace o pracovním místě na tel.. 582 402 222 nebo na služebně městské policie Havlíčkova 2953/4.

Předpokládaný nástup po dohodě s vybraným uchazečem.


Fyzické testy
Jedná se o soubor testů kondiční zdatnosti. Fyzické testy prověřují základní pohybové schopnosti: rychlost, obratnost, pohyblivost, sílu a vytrvalost.
 
- člunkový běh  - 4 x 10m na čas
- kliky na výdrž - muži
- gymnastický test
- sestava s tyčí - psychomotorika
- sed – leh opakovaně v limitu 2 min
- vytrvalostní běh na 12 min.
Při hodnocení výsledků se přihlíží k věku uchazeče.


Ilustrační foto: MMPv

Zdroj: MP Prostějov

Vytvořeno 7.11.2018 7:25:57 | přečteno 2206x | Anna Kajlíková
load