Úvodní strana > Aktuality archiv > Mění se TRŽNÍ ŘÁD

Mění se TRŽNÍ ŘÁD

TGM radnice nová (7)

Rada města Prostějova připravila novelu TRŽNÍHO ŘÁDU. Přibyla tržní místa a důraz se klade na novou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.


„Vyhodnotili jsme stávající zkušenosti z provozu jednotlivých tržních míst a zohlednili novou obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Prostějova o nočním klidu. V novele řádu jsou dále zpracovány žádosti týkající se zřízení nových tržních míst a doby prodeje restauračních zahrádek,“ uvedla primátorka Alena Rašková. Tržní řád, podle jejích slov upravuje dobu prodeje jednotlivých tržních míst. Pokud není stanoveno jinak, je doba prodeje na tržních místech stanovena od 6 do 19 hodin. Prodejní doba je v tržním řádu stanovena jako doba maximální, není tedy povinností prodejců ji v celém stanoveném rozsahu dodržet.

„Prodlužujeme dobu prodeje u vybraných tržních míst, která jsou provozována příležitostně, například v rámci konání zvláštní prodejní akce jako jsou třeba Prostějovské hanácké slavnosti, Prostějovské léto, Prostějovská zima, Pivní slavnosti, jarmarky s kulturním programem a podobně tak, aby prodej na stáncích u těchto příležitostí mohl probíhat i po 19. hodině. Jde například o prodej zboží v rámci různých jarmarků a slavností, prodej občerstvení v rámci koncertů nebo v rámci bruslení pro veřejnost na náměstí,“ doplnila primátorka Rašková. Změna se dotkne také některých dalších tržních míst - velodrom, Pod Lipami či náměstí T. G. Masaryka, která jsou vymezena jako příležitostná – po dobu konání zvláštní prodejní akce a zároveň se jedná o tržní místa v lokalitě, kde probíhají kulturně společenské akce.

„U tržního místa Za velodromem, kde se konají pivní slavnosti a Pod Lipami - multižánrový hudební festival se předpokládá, že prodej na stáncích bude běžet po celou dobu akce, tedy až do 24 hodin. Navíc na místě Pod Lipami se jedná o akci konanou jednou ročně. S ohledem na výše uvedené, dobu prodeje u obou těchto tržních míst prodlužujeme až do 24 hodin. Co se týče tržního místa na náměstí T. G. Masaryka bude doba prodeje, s ohledem na dobu konání akcí a s nimi spojeným prodejem například občerstvení, prodloužena a to minimálně do 22 hodin,“ doplnila primátorka Rašková. Ve výjimečných příležitostech budou akce pořádané městem na náměstí T. G. Masaryka povoleny do 24 hodin.

Konec doby prodeje na tržním místě ulice Anenská „Aquapark Koupelky Prostějov“ bude korespondovat s otevírací dobou tohoto sportovního zařízení, tedy do 20 hodin.  Novela řádu také reaguje na poptávku ze strany prodejců a žádost společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. na prodej kolem Městského hřbitova.


Vytvořeno 23.9.2016 8:16:37 | přečteno 438x | Anna Kajlíková
load