Úvodní strana > Aktuality archiv > Město hledá dodavatele komplexního pojištění

Město hledá dodavatele komplexního pojištění

o_radnice-malinka-1.jpg

Rada města na své poslední schůzi schválila zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností.“ Vzhledem k předpokládanému objemu bude v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vyhlášena v režimu otevřeného nadlimitního řízení.

 

Předmětem této zakázky je pojištění veškerého majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel zadavatele - statutárního města Prostějova, příspěvkových organizací a vlastněných obchodních společností. Zároveň se také hledá dodavatel skupinového úrazového pojištění městských strážníků a cestovního pojištění zaměstnanců a zastupitelů statutárního města Prostějova.
„Zakázka bude rozdělena do tří samostatných dílčích částí. Konkrétně se jedná o pojištění majetku a vozidel, dále úrazové pojištění strážníků a konečně cestovní pojištění zaměstnanců a zastupitelů,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora. Zatímco u první skupiny jsou vzhledem ke složitosti pojistných podmínek tři hodnotící kritéria, u zbývajících dvou rozhodne o vítězi nejnižší nabídková cena.
Předpokládaná hodnota zakázek stanovená na čtyři roky je u majetkového pojištění 12,5 mil. Kč, v případě úrazového pojištění strážníků 0,92 mil. Kč a u cestovního pojištění 70 tis. Kč. Oznámení o zahájení tohoto otevřeného nadlimitního řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek s kompletní zadávací dokumentací na profilu zadavatele. Administraci zadávacího řízení zabezpečí Oddělení veřejných zakázek magistrátu. „Počítáme s tím, že pojistné smlouvy budou uzavřeny k 1. lednu 2016. V případě úrazového pojištění strážníků se vzhledem k samostatné výpovědní lhůtě nynější smlouvy jedná o termín 1. srpna 2016,“ dodal Jiří Pospíšil.

Vytvořeno 2.9.2015 7:30:00 | přečteno 306x | Anna Kajlíková
load