Úvodní strana > Aktuality archiv > Město je v dobré finanční kondici

Město je v dobré finanční kondici

radnice-malinka-1.jpg

Průběžné rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova, za první polovinu roku, skončilo ve sledovaném období kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 73,45 milionu korun.

 

Na tomto relativně příznivém hospodaření se podílela ta skutečnost, že plnění rozpočtových příjmů v konsolidované podobě dosáhlo za I. pololetí 2015 výše 55,51 % celoročně rozpočtovaných příjmů, naopak čerpání rozpočtových výdajů v konsolidované podobě představovalo pouze výši 37,26 % celoročně rozpočtovaných výdajů.
„V tomto období se tedy projevil určitý časový nesoulad mezi průběžně dosaženými rozpočtovými příjmy a vynaloženými rozpočtovými výdaji oproti aktuálnímu rozpočtu. Předpokládám, že ve druhém pololetí letošního roku dojde ke srovnání tohoto časového nesouladu a plnění rozpočtu bude probíhat v intencích aktuálního rozpočtu,“ uvedl primátor Miroslav Pišťák s tím, že není nutné zvažovat případné další výdaje nad rámec aktuálního rozpočtu.
„Město má dostatečně velké rezervy, to ale neznamená, že je musíme nutně utratit,“ doplnil primátor Pišťák. Aktuální rozpočet je 739,18 milionů Kč; skutečnost 410,31 milionů Kč.
„Co se týče sdílených daní, výpadek čtyřicet milionů korun proti plánu se už po čtyřech měsících snížil na 15-20 milionů. V polovině roku můžeme říci, že daňová výtěžnost je dobrá,“ uzavřel primátor města Prostějova Miroslav Pišťák.

Vytvořeno 28.8.2015 8:30:00 | přečteno 218x | Anna Kajlíková
load