Úvodní strana > Aktuality archiv > Město nabízí volné prostory k podnikání

Město nabízí volné prostory k podnikání

pronájem Pernštýnské nám 4

Hledáte prostory k podnikání a byli byste rádi se svou provozovnou blízko centra města? K mání jsou nabídky pronájmu na dvojici provozoven. 

První záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové rozloze 94,40 m2 rada vyhlašuje na Pernštýnském nám. 183/4 v Prostějově. Doposud zde působila prodejna kabelek a obuvi.
„Dne 30.11.2016 nájemce podal výpověď nájmu. Šestiměsíční výpovědní lhůta běží od 01.12.2016  a končí ke dni 31.05.2017,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Druhým místem podnikání, které město Prostějov nabízí, je prostor o celkové rozloze 139,53 m2 na sídlišti E. Beneše.
„Místo bylo využíváno jako značková prodejna piva a nealkoholických nápojů. Výpověď z nájmu byla podána 21.12.2016. Ukončení pronájmu prostoru dohodou je ke dni 31.3.2017,“ doplnil Pospíšil.

Pronájmy jsou vyhlašovány za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.


Rada města Prostějova také vyhlašuje  záměr výpůjčky prostoru sloužícího podnikání o celkové rozloze 71,14 m2  v objektu Správy hřbitova na Brněnské ulici č. 3131 v Prostějově, přímému zájemci, .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., Prostějov, za účelem využití k činnosti správy hřbitova, za těchto podmínek:

- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou

- Vypůjčitel bude povinen hradit drobné opravy prostoru sloužícího podnikání související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou.

„Jedná se o prostor sloužící podnikání, který byl Dodatkem k Mandátní smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností předán do správy Domovní správě Prostějov. .A.S.A. TS Prostějov bude v objektu od 01.01.2017 provozovat činnost správy hřbitova. V zadávací dokumentaci veřejné zakázky bylo uvedeno, že vítěz získá objekt do výpůjčky. Dosud byl tento objekt pronajatý za úplatu. Tato nájemní smlouva byla ukončena dohodou k 31.12.2016,“ uzavřel náměstek Jiří Pospíšil.


Fontána Zubr 1

sídliště E. Beneše


Fontána Zubr

sídliště E. Beneše


pronájem Pernštýnské nám 4

Pernštýnské nám. 183/4


Foto: MMPv 

 

Vytvořeno 18.1.2017 14:01:11 | přečteno 696x | Anna Kajlíková
load