Úvodní strana > Aktuality archiv > Město opraví dům v ulici Knihařská

Město opraví dům v ulici Knihařská

Knihařská ul  (3)

Budovu těsně přiléhající ke dvornímu traktu radnice čeká kompletní obnova.

Radní rozhodli, na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, o výběru dodavatele v zadávacím řízení „Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov“ a jako dodavatele této veřejné zakázky vybrali společnost JAMASTAV MORAVIA a.s., Hvozd. Její nabídka nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a adaptace domu na Knihařské ulici p. č. 18.

„Po adaptaci bude dům sloužit potřebám Magistrátu města Prostějova. Budou zde zřízeny kanceláře pro pracovníky zde sídlících odborů, zasedací místnost, sociální zařízení a kuchyňky, skladovací prostory, výtah zajišťující bezbariérový provoz a kotelna umístěná v půdním prostoru.  Bude provedena rekonstrukce oken, která vylepší jejich tepelně technické vlastnostmi i požadavkům útvaru památkové péče. Dále bude provedena oprava fasády a výměna střešního pláště, vyměněny budou i klempířské a zámečnické prvky. Veškeré úpravy budou odpovídat požadavkům příslušného útvaru památkové péče,“ vysvětlil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že tato investiční akce bude financována výhradně z rozpočtu města Prostějova.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 12 700 000,- Kč bez DPH
Předpokládané zahájení realizace stavebních prací: leden 2019.
Požadované ukončení stavebních prací a předání díla prací: nejpozději 30. 6. 2019.


Foto: MMPv

Knihařská

Knihařská

Knihařská

 
Knihařská ul  (1)

Knihařská ul (1)

 
Knihařská ul  (2)

Knihařská ul (2)

 
Knihařská ul  (3)

Knihařská ul (3)

 
 
Vytvořeno 17.10.2018 9:30:28 | přečteno 239x | Anna Kajlíková
load