Úvodní strana > Aktuality archiv > Město požádá o dotaci na podzemní kontejnery

Město požádá o dotaci na podzemní kontejnery

Vedení města pokračuje v přípravě výstavby prvních podzemních kontejnerů na tříděný odpad v Prostějově. Jejich instalaci by mohla z velké části pokrýt dotace, rada města proto schválila projektové náměty a podání žádosti o dotační titul.

„Státní fond životního prostředí vyhlásil pátou výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí pro Prioritní osu tři - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. V rámci specifikace cíle zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů lze v tomto programu žádat o dotaci zaměřenou na realizaci podzemních kontejnerů,“ vysvětlil radní Jaroslav Šlambor.
Odbor rozvoje a investic magistrátu připravuje k předložení žádost o dotaci zaměřenou na realizaci podzemních kontejnerů v lokalitách náměstí Spojenců, Edmunda Husserla a v ulici Školní.

„Na každém stanovišti budou tři podzemní nádoby, a to na vytříděný papír, plast a sklo. Vhazovací sloupky připomínají běžné odpadkové koše, přitom podzemní odpadové nádoby mají větší kapacitu než klasické kontejnery na tříděný odpad,“ podotkl Jaroslav Šlambor.
Předpokládaný projektovaný rozpočet je cca 1,5 mil. Kč včetně DPH. Dotace může být poskytnuta až do maximální výše 85 % způsobilých výdajů projektu (cca 1,3 mil. Kč). Investiční akce je zahrnuta v návrhu rozpočtu na rok 2016.

Vytvořeno 30.11.2015 10:02:50 | přečteno 539x | Anna Kajlíková
load