Úvodní strana > Aktuality archiv > Město prodá pozemky v sektoru A průmyslové zóny

Město prodá pozemky v sektoru A průmyslové zóny

pozemky_prumyslova_zona_A

Do vlastnictví Statutárního města Prostějova byly nedávno zpět převedeny od společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., pozemky nacházející se v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická o celkové výměře cca 8 hektarů.


„Zpětný převod pozemků byl uskutečněn po té, kdy se společnost Železárny - Annahütte, spol. s r.o. výslovně vyjádřila, že výstavbu nového výrobního areálu v dané lokalitě nebude realizovat. Předmětné pozemky by tak pro svůj stavební záměr mohl využít jiný investor. Tím by došlo k dalšímu rozvoji průmyslové zóny města a byla by v Prostějově vytvořena nová pracovní místa, což je nesmírně důležité,“ popsal situaci náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně velkou plochu v celku samostatně hůře využitelnou, pro více investorů a ne příliš vhodného tvaru, byla plocha rozdělena tak, aby měla optimální členění a využití pozemků včetně dopravní obslužnosti území.

„V tomto směru byla také naplánována výstavba obslužné komunikace navazující na již dříve plánované obratiště, která zajistí optimální využití území a je určujícím faktorem ve vztahu k pozemkům, které je možné v této lokalitě nabídnout jednotlivým investorům,“ dodal náměstek Pospíšil a s tím, že už v době řešení odkupu pozemků zpět do vlastnictví Statutárního města Prostějova projevilo o ně zájem několik společností. Nyní o odkoupení žádá pětice investorů.

„Za prioritu považujeme vznik nových výrobních areálů s vytvořením nových pracovních míst,“ ujistil Pospíšil.

Obvyklá cena stanovená znaleckým posudkem činí celkem cca 29.877.120 Kč bez DPH a 10.736.850 Kč bez DPH.


Vytvořeno 16.3.2017 8:10:07 | přečteno 387x | Mgr. Jana Gáborová
load