Úvodní strana > Aktuality archiv > Město Prostějov má opět nejvyšší hodnocení v ratingu!

Město Prostějov má opět nejvyšší hodnocení v ratingu!

Rating (10)

Hodnocení za rok 2015 – město získalo rating na úrovni A1 (mezinárodní rating) a Aa1.cz (národní rating).

 

Hodnocení vychází z nulové zadluženosti a očekávaného bezdlužného financování investic města v nadcházejících dvou letech. Agentura rovněž zohledňuje uvážené řízení rozpočtu města vedoucí k přebytkovému hospodaření v posledních čtyřech letech a posílení jeho finančních rezerv.

„Ani plánované investiční projekty by neměly mít negativní dopad na finanční sílu města vzhledem k tomu, že budou buď finančně podpořeny z dotačních titulů, nebo rozloženy do více let,“ ohodnotil stav šéf ratingové agentury Moody´s pro střední Evropu Petr Vinš.

V roce 2015 skončilo hospodaření města s přebytkem ve výši 34 mil. Kč (4 % běžných příjmů) a Prostějov tak udržel přebytkové hospodaření, které dosahuje od roku 2012. Provozní hospodaření města se vyznačuje solidními přebytky na úrovni 23 % běžných příjmů v posledních čtyřech letech. V roce 2015 se provozní marže (hrubý provozní přebytek/běžné příjmy) mírně snížila na 21,5 % oproti 25,8 % vykázaných v předchozím roce, stále se však drží na velmi solidní úrovni. V následujících letech by město mělo udržet své provozní přebytky nad úrovní 20 % běžných příjmů zejména díky růstu národní ekonomiky.

„Kapitálové výdaje jsme směřovali zejména na obnovu majetku. Kromě rekonstrukcí městských komunikací se jednalo i o masivní modernizaci školských zařízení ať již ve formě snižování energetické náročnosti budov, tak i investice do vnitřního a vnějšího vybavení. V letošním roce počítáme s dalším zateplováním budov, regenerací sídlišť, rekonstrukcí komunikací a technické infrastruktury. Dále hodláme zatraktivnit město dalšími investicemi do sportovních zařízení a vybudováním nových parků s cílem zlepšit ovzduší ve městě,“ vyzvedla primátorka Alena Rašková s tím, že převážná část finančně náročnějších investičních projektů bude realizována za podpory dotačních titulů státu nebo EU, čímž město udrží svoji vysokou míru samofinancování. Jak doplnila, v následujících letech město ani městské společnosti neplánují využití úvěrů ani půjček.

Vysoká kapacita Prostějova financovat své kapitálové výdaje z vlastních zdrojů rozpočtu vedla k výraznému posílení volných finančních prostředků. Na konci roku 2015 se jednalo o cca 40 % běžných příjmů (nárůst z 28 % v roce 2012).

Za silné stránky považuje hodnotící agentura solidní provozní přebytky hlavním zdrojem financování investic. Kapitálové výdaje neohrožují finanční stabilitu města. Přebytkové hospodaření posílilo hotovostní rezervy a nulovou zadluženost města a jeho organizací.

Slabými stránkami je pokles obyvatel negativně ovlivňuje příjmovou stránku rozpočtu.

Ratingy českých měst se pohybují od stupně A1 do Baa1, přičemž na stupni A1 jsou v současné době hodnoceny tři subjekty, včetně statutárního města Prostějova. Postavení města odráží jeho nulovou zadluženost a hrubý provozní výsledek (HPV) na úrovni mediánu českých subjektů s ratingem na úrovni A1. Na úrovni A2 je v současné době hodnoceno šest měst, které se od sebe liší hodnocením na národní úrovni

Foto: MMPv

Rating 2016

Rating (1)

Rating (1)

 
Rating (3)

Rating (3)

 
Rating (5)

Rating (5)

 
Rating (12)

Rating (12)

 
Rating (4)

Rating (4)

 
Rating (8)

Rating (8)

 
Rating (11)

Rating (11)

 
Rating (2)

Rating (2)

 
Rating (6)

Rating (6)

 
Rating (7)

Rating (7)

 
Rating (10)

Rating (10)

 
Rating (9)

Rating (9)

 
Rating (13)

Rating (13)

 
Rating (14)

Rating (14)

 
 
Vytvořeno 29.6.2016 11:28:03 | přečteno 960x | Anna Kajlíková
load