Úvodní strana > Aktuality archiv > Město Prostějov patří v ratingu mezi trojici nejlepších v Česku

Město Prostějov patří v ratingu mezi trojici nejlepších v Česku

TGM radnice

Ratingy českých měst se pohybují od stupně A1 do Baa1, přičemž na stupni A1 jsou v současné době hodnoceny tři subjekty, včetně statutárního města Prostějova.

 

Hodnocení Ratingu statutárního města Prostějov na úrovni A1 (mezinárodní rating) a Aa1.cz (národní rating) vychází z nulové zadluženosti města i jeho organizací, která přetrvá i v roce 2017 a primátorce Aleně Raškové ho předal zástupce společnosti Moody’s Igor Ovčáčík.

rating

Hodnocení rovněž zohledňuje uvážené řízení rozpočtu města vedoucí k přebytkovému hospodaření již pátým rokem v řadě a posílení jeho finančních rezerv. Rating rovněž zohledňuje solidní provozní přebytky, které jsou hlavním zdrojem krytí kapitálových výdajů. Plánované investiční projekty mohou v budoucnu vést k dluhovému financování, avšak výši případné zadluženosti ještě nelze blíže specifikovat.

V roce 2016 skončilo hospodaření města s celkovým přebytkem ve výši 38,6 mil. Kč (4,5 % celkových příjmů). Přebytkové hospodaření v posledních pěti letech mělo pozitivní vliv na stav hotovostních rezerv, které ke konci roku 2016 činily slušných 42 % běžných příjmů. V následujících letech je možné očekávat mírné snížení volných finančních zdrojů, které budou využity k financování plánovaných investic či předfinancování projektů podpořených dotacemi.

Provozní hospodaření města se vyznačuje solidními přebytky na úrovni dlouhodobě převyšující 20 % běžných příjmů. V roce 2016 se jednalo o provozní přebytek ve výši 193,6 mil. Kč a lze předpokládat, že město udrží obdobnou úroveň i v roce 2017.

Daňové příjmy jsou nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu. Výnosy ze sdílených daní představují téměř 60 % běžných příjmů. V roce 2016 získaly obce vyšší podíl na výnosu daně z příjmů fyzických osob, což u Prostějova znamenalo, za přispění efektivnějšího výběru daní, téměř 10-ti procentní meziroční nárůst. Příjmy z výherních hracích přístrojů přinesly do městského rozpočtu v roce 2016 více než 53 mil. Kč, což je téměř o 5 mil. Kč více než v předchozím roce. Hlavním tahounem běžných příjmů budou v následujících dvou letech především sdílené daně, které by dle predikce ministerstva financí měly meziročně vykázat 4%ní růst.

Provozní výdaje město v roce 2016 udrželo pod úrovní růstu běžných příjmů. Prostějov se v posledních letech snaží zmírnit vnitřní dluh na svém majetku způsobený úsporami v době hospodářské krize. V současné době se zaměřuje na vybavení školských zařízení, snížení energetické náročnosti městských budov a podporu sportovních klubů úspěšných ve vyšších soutěžích. Více prostředků směřovalo i na opravy a údržbu městského majetku.

V minulých letech vedení města prokázalo obezřetné řízení svého rozpočtu, díky němuž dosahovalo vysoké úrovně samofinancování svých kapitálových výdajů. V roce 2016 Prostějov investoval ze svého rozpočtu téměř 160 mil. Kč (19 % celkových výdajů). Kromě rekonstrukcí městských

komunikací se jednalo i o investice do sportovních a školských zařízení. Třetinu z celkových kapitálových výdajů město vynaložilo na projektovou dokumentaci k připravovaným investičním projektům, jakými jsou např. revitalizace sídliště Šárka, úprava nádvoří prostějovského zámku či výstavba komunitního domu. V rozpočtu na rok 2017 město schválilo investice ve výši 210 mil. Kč, které hodlá financovat zejména z vlastních zdrojů.

V roce 2014 Prostějov i městská společnost Domovní správa plně splatily své úvěrové závazky a dluh města se od té doby rovná nule. Případné čerpání úvěrových zdrojů lze očekávat nejdříve v roce 2018 v souvislosti s výstavbou plaveckého bazénu či komunitního domu.


Silné stránky:

Solidní provozní přebytky hlavním zdrojem financování investic.

Přebytkové hospodaření dále posílilo hotovostní rezervy.

Nulová zadluženost města a jeho organizací.


Slabé stránky:

Masivní investiční projekty mohou výrazně ovlivnit finanční sílu města.


Co by mohlo rating snížit:

Zhoršení provozních výsledků, které by výrazně snížilo kapacitu města financovat kapitálové výdaje z vlastních zdrojů.

Zadluženost (celkový dluh/běžné příjmy) překračující hranici 10 %.

Vyčerpání hotovostních rezerv.


Srovnání ratingů:

Ratingy českých měst se pohybují od stupně A1 do Baa1, přičemž na stupni A1 jsou v současné době hodnoceny tři subjekty, včetně statutárního města Prostějov. Postavení města odráží jeho nulovou zadluženost a hrubý provozní výsledek na úrovni mediánu českých subjektů s ratingem na úrovni A1. Na úrovni A2 je v současné době hodnoceno šest měst, které se od sebe liší hodnocením na národní úrovni.


Vytvořeno 29.5.2017 12:45:51 | přečteno 864x | Anna Kajlíková
load