Úvodní strana > Aktuality archiv > Město Prostějov při pronájmu školy na Husově náměstí nepochybilo!

Město Prostějov při pronájmu školy na Husově náměstí nepochybilo!

husak-foto

Ministerstvo vnitra se v uplynulých měsících zabývalo podnětem, který žádal o posouzení platnosti nájemní smlouvy mezi městem Prostějovem a Univerzitou Tomáše Bati a jejích dodatků, tj. postupem města při pronájmu jeho majetku v souvislosti s působením Univerzity Tomáše Bati v Prostějově a následně při útlumu a následném ukončení činnosti univerzity v Prostějově. Město autor podnětu podezíral z nezákonného postupu.

 

Ministerstvo vnitra však po podrobném prozkoumání celého případu konstatovalo, že neshledalo ze strany města žádné porušení zákona o obcích. 

„Město Prostějov uzavřelo v roce 2009 nájemní smlouvu s Univerzitou Tomáše Bati. Škola měla v objektu na Husově nám. 91 od 1. 9. 2009 provozovat vysokoškolský vzdělávací program. Provoz vysoké školy byl však v následujících letech postupně utlumován a město Prostějov se tak v roce 2012 ocitlo před rozhodnutím, jakým způsobem bude část prostor v objektu využívat dál. O tom, že by budova mohla sloužit jiným než školským, respektive vzdělávacím účelům se vzhledem k dotačním podmínkám nikdy neuvažovalo,“ zrekapitulovala situaci náměstkyně primátorky Ivana Hemerková s tím, že prostory tak město Prostějov nabídlo jinému školskému zařízení a od 1. 7.2012 pronajalo část objektu na Husově nám. společnosti ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o., za účelem provozování střední školy. Tento postup písemně schválil poskytovatel dotace, tedy Ministerstvo financí České republiky.  „Když pak ke konci roku 2014 ukončila Univerzita Tomáše Bati svou činnost v Prostějově definitivně, byla i další část prostor v objektu pronajata Městské knihovně a část ZŠ a MŠ Kollárova 4, opět poté, kdy ministerstvo financí, tedy poskytovatel dotace, udělilo písemný souhlas se změnou užití objektu,“ pokračuje Hemerková.

Někteří opoziční zastupitelé v tomto postupu ovšem viděli problém, zřejmě i odtud vzešel podnět, který ministerstvo vnitra šetřilo.

„Po více než ročním skandalizování práce vedení města v souvislosti s využitím budovy na Husově náměstí je tak pro nás stanovisko ministerstva vnitra určitou satisfakcí a věřím, že i dobrým signálem vůči veřejnosti,“ dodal k případu náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Ministerstvo vnitra ve svém posudku v závěru konstatuje, že, co se týče postupu města z hlediska souladu se zákonem o obcích, nevyplývají z podání žádná pochybení, která by si vynucovala využití dozorových pravomocí ze strany Ministerstva vnitra.

Připomeňme, že kdyby se nepodařilo vedení města vyřešit otázku pronájmu budovy na Husově náměstí po ukončení činnosti Univerzity Tomáše Bati v souladu s poskytnutou dotací, mohlo město přijít o 15 milionů korun z tohoto dotačního titulu.


Vytvořeno 11.1.2016 10:37:13 | přečteno 869x | Mgr. Jana Gáborová
load