Úvodní strana > Aktuality archiv > Město Prostějov v roce 2016 zrealizovalo rekordní množství investičních akcí

Město Prostějov v roce 2016 zrealizovalo rekordní množství investičních akcí

křižovatka Olomoucká   E Valenty (4)

Rok 2016 byl opět charakteristický vynaložením vysokých financí do oblasti investic.

 

Město má za sebou rekordní množství investičních akcí, podle evidence v rozpočtu jich bylo 176 za téměř 160 milionů korun. Důležité je to, že se po dlouhé době začaly připravovat nákladné investiční akce, jako například komunitní domy pro seniory, koupaliště Vrahovice, krytý víceúčelový plavecký komplex, rekonstrukce a rozšíření zimního stadionu, dostavba MŠ Čechovice a zvýšení kapacity ZŠ a MŠ J. Železného. Tato skutečnost je určitým důkazem toho, že se blíží do závěrečné fáze obnova a „zkrášlení“ města Prostějova a začíná příprava investičních akcí většího objemu, které mohou město Prostějov obohatit.

„Významného posunu jsme dosáhli v oblasti teritoriálních (regionálních) investic v rámci ITI.

Po dlouhotrvajících přípravách se jeví jako vysoce pravděpodobná možnost získat dotační podporu na dobudování zastřešení autobusového nádraží – terminálu na Janáčkově ulici. Významnou finanční podporu je možné získat při další obnově objektu Národního domu nebo při dostavbě MŠ v Čechovicích. Přestože bylo připravováno více než 30 investičních akcí s dotací, v daném účetním roce jsme získali téměř 10 milionů korun v dotacích, přičemž finanční efekt lze očekávat v letech 2017 a 2018,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer, který má výstavbu ve svém referátu.

V jakých oblastech se v Prostějově investovalo?


INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V této oblasti byla nejvýznamnější akcí příprava projektové dokumentace pro nový přivaděč pitné vody do města Prostějova k zajištění dodávky vody ze zdroje v blízkosti Hrdibořic.

Ve stejné části města, v ulici Kralické, jsou rozšířené sítě veřejného osvětlení v blízkosti nedávno vybudované cyklistické stezky.


KOMUNIKACE

Také silniční síť města v roce 2016 doznala doplnění mnoha potřebných úseků.

Nové propojení je mezi ulicí Holandskou a Myslbekovou včetně cyklistické stezky a nových parkovacích stání s nákladem 4 miliony korun.

Podobný ráz mělo i vybudování komunikace mezi ulicí Luční a rondelem u prodejny Albert.

Dokončeno je také propojení ulice Západní ke hřbitovu v Krasicích.

V ulici Anenské je nové parkoviště s kapacitou cca 50 automobilů s nákladem přesahujícím 4 miliony korun.

Nové jsou chodníky v ulici Na Brachlavě, chodníky v ulici Čechovické a Plumlovské v blízkosti hypermarketu Albert.

Nákladem cca 3 milionů korun vzniklmůstek pro pěší přes říčku Hloučela v blízkosti nákupní zóny v severní části města.

Nové jsou také další 2 autobusové čekárny (ulice Dolní a Čechovice) s tím, že v posledních letech bylo postaveno téměř 40 autobusových čekáren jednotného typu a provedení.

Máme za sebou také zásadní přestavbu křižovatky ulic Olomoucká, Valenty a Outratova nákladem 5,6 milionu korun.

V návaznosti na výměnu sítí jiných objektů byla zahájena rekonstrukce komunikace Veleslavínská.

Pokračovaly projekční práce na komunikacích Köhlera, Hrázky, nám. Spojenců, parkovišti u zimního stadionu a komunikacích v Žešově.

Opraveny jsou komunikace Kostelecká a zahájeny byly projekční práce na rekonstrukci ulice Plumlovská.

Město Prostějov se také intenzivněji zapojilo do projekčních prací na vybudování Severního městského obchvatu mezi ulicí Olomoucká a Kostelecká.


ŠKOLSTVÍ

Pokračovali jsme také v realizaci energeticky úsporných opatření na mateřských školách. V roce 2016 došlo ke zvýšení tepelné izolace obvodových konstrukcí u objektu MŠ Erbenova a mateřské školy Smetanova. Tyto práce si vyžádaly cca 6 milionu korun.

Výměnu oken mají za sebou i ve ZŠ Skálovo, Střední odborné školy v Rejskově ulici, Střední odborné školy v Lidické ulici a Střední školy designu a módy na ulici Vápenice. Tyto práce si vyžádaly bezmála 3 miliony korun.

V návaznosti na nově vybudované hřiště bylo třeba nákladné opravy stávajícího oplocení ZŠ na ulici Čechovické (700 tisíc korun), k opravě podlahy v tělocvičně ZŠ Melantrichova (750 tisíc korun).

Zahájili jsme projekční práce na vybudování nadstavby 1 pavilónu ZŠ a MŠ J. Železného s cílem zvýšení kapacity školy.


BYDLENÍ

Rychlým tempem pokračovala i regenerace sídlištních celků. Na sídlišti Tylova byla vybudována nová křižovatka ulic Tylova, Studentská a Libušinka, která téměř dosáhla výše 5 milionu korun.

Zahájena byla také revitalizace sídliště Šárka, náklady na první etapu se blížily k 15 milionům korun. Rekonstrukce výtahů v budovách v Norské ulici č. 2, 4 se vyšplhala na 2 miliony korun.

Po několikaleté odmlce připravilo město Prostějov projektové dokumentace pro vybudování objektů pro bydlení respektující podmínky dotačních titulů tzv. komunitního bydlení. Jde o bytové domy, které kromě vlastních bytových jednotek nabízejí i prostory pro setkávání nájemníků a také prostory pro další služby nájemníkům.

Byla připravena projektová dokumentace pro zatím zahálející prostor na křížení ulic Sušilova a Sádky (25 bytových jednotek) a projektová dokumentace v lokalitě Holandská (cca 40 b.j.).


PAMÁTKY – OBNOVA BUDOV

V roce 2016 byla zbourána silně poškozená budova jezdeckých kasáren, která již nebyla více jak 20 let užívána a pro niž nebyla nalezena smysluplná role.

Dokončena je i dlouhotrvající kompletní rekonstrukce fasády a střechy Kepkovy nové radnice, která si vyžádala v roce 2016 téměř 12 milionů korun.

Podstatnou částku si také vyžádala oprava prostějovského zámku (16,5 milionu korun) s tím, že etapou v severozápadním a jižním křídle byly dokončeny rekonstrukční práce v interiérech.

Komplexní rekonstrukce městských hradeb – statika, povrchy, sanace povrchů a koruny hradeb stála 4 miliony korun s tím, že práce budou dokončeny v roce 2017.

Odstartovaly také práce na opravě střechy arkád městského hřbitova za 2 miliony korun.

Vybudování urnových hrobů při východní zdi městského hřbitova si vyžádalo 2,8 milionu korun.

Energeticky úsporná opatření objektu Křížkovského 7 a Demelova 6a přišla na 2,9 milionu korun. Nové podlahy za staré napadené dřevomorkou stály 1,4 milionu korun, okna 600 tisíc.

Budova městské policie – Havlíčkova 2, 4 má v nejvyšším podlaží novou klimatizaci. Současně byla zahájena rekonstrukce objektu Vápenice 27 pro potřeby městské policie.

Zrestaurovány byly sochy K. H. Borovského na Hlaváčkově náměstí včetně vybudování nového základu (450 tis. Kč) a socha J. Wolkera na náměstí E. Husserla (200 tis. Kč). Hotovo je také statické zajištění historicky cenného komína ve dvorním traktu domu na náměstí T. G. Masaryka 22, projektová dokumentace na objekt DDM Vápenice 9. Zahájeny byly i práce na zpracování kompletní rekonstrukce objektu Národního domu.


SPORT

Nákladné akce se dotkly také sportovních zařízeních v majetku města Prostějova.

Více než 1,5 milionu korun putovalo na chladící věž zimního stadionu a více než 5,5 milionu na rekonstrukci šaten a zázemí zimního stadionu.

Vybudování nové tribuny na fotbalovém stadionu – středisku mládeže kopané přesáhlo 5,5 milionu korun. Téměř 500 tisíc korun stála nová venkovní posilovna pro StreetWorkout na ulici Kostelecká.

Vznikla studie pro postupnou rekonstrukci zimního stadionu, jejímž obsahem je vybudování nových šaten pro mládež, druhé ledové plochy a postupná obnova hlavního objektu zimního stadionu, který je v odborných kruzích známý jedinečnou ocelovou konstrukcí dle Ing. Lederera.

Taktéž byly zahájeny práce na projektové dokumentaci pro kompletní rekonstrukci koupaliště ve Vrahovicích.  


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jde o oblast, které se město Prostějov věnuje dlouhodobě a vynakládá na ni vysoké finanční prostředky.

V roce 2016 vznikly v Kolářových sadech můstky, které překračují rameno mlýnského náhonu. Je to jeden z posledních kroků revitalizace části území Kolářových sadů, kde se v 80-tých letech předpokládalo vybudování botanické zahrady. Je zajímavé, že u prvních záměrů dokončované realizace asistoval pan doktor Albrecht.

Na východní straně Dolní ulice dnes slouží nová cyklistická stezka a tím vznikla celistvá trasa směřující od nemocnice v Prostějově až do Bedihoště nákladem téměř 3 miliony korun.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury byl vybudován 2. a 3. úsek cyklistické stezky směrem na Žešov nákladem převyšujícím 5 mil. korun.

Zmiňme také projektovou přípravu dalších úseků cyklistických stezek, a to v ul. Kostelecká, od okružní křižovatky u zámku až po zimní stadion a v ulici Okružní, od ulice Brněnská až po ulici Jezdeckou.

Připravena byla také projektová dokumentace pro podzemní kontejnerová staveniště na tříděný odpad v ulicích Školní, Dukelská brána a na náměstí Spojenců.

Připravena byla také projektová dokumentace na rekonstrukci rybníka v Žešově.


Výběr provedených investičních akcí včetně fotografií naleznete ikona souboruZDE


Výběr provedených investičních akcí včetně fotografií naleznete ikona souboruZDE - druhý díl


Ilustrační foto: MMPv

 


Zdroj přehledu:

Ing. Antonín Zajíček, Mgr. Miroslava Fabiánková


Vytvořeno 12.4.2017 10:46:56 | přečteno 328x | Anna Kajlíková
load