Úvodní strana > Aktuality archiv > Město se zapojí do projektu Smart city

Město se zapojí do projektu Smart city

radnice

Statutární město Prostějov se jako člen Svazu měst a obcí zapojilo do projektu Smart city – „Lepší města“.

 

„V rámci spolupráce byl vytvořen projekt, při kterém má veřejná správa definovat ty oblasti, které by pro město znamenaly určitý pokrok a navázat spolupráci se soukromými subjekty, které jí pomohou nalézt adekvátní řešení pro jejich realizaci. Tyto oblasti a konkrétní potřeby definovala pracovní skupina vytvořená pro zmíněný projekt,“ uvedl náměstek Jiří Pospíšil a doplnil, že jde o globální uchopení potřeb a zlepšení činností, služeb veřejné správy a zacílení soukromého sektoru na nabídku možných řešení.

Jednotlivé možné oblasti:

Vybudování cyklověže - Cílem je čistá mobilita, snížení emisí CO2 a provozu ve městě. 

Vybudování informačních zobrazovacích panelů MHD - Snaha o lepší informovanost veřejnosti o aktuálních odjezdech spojů a podmínkách přepravy, případně i jiná sdělení související s poskytovanou službou. Zpracována studie, odhad nákladů 26 milionů korun.

Zvýšení energetické soběstačnosti budov - Instalace fotovoltaických panelů povede ke snížení energetické náročnosti budov, které budou moci pokrýt svoji spotřebu i v případě výpadku elektrické energie. Snížením odběrů ze sítě a výrobou z obnovitelných zdrojů dojde ke snížení emisí CO2 a tím i menší ekologické zátěži. Nutné je řešení možnosti instalace vzhledem k zatížení střešní konstrukce a také optimální množství a velikost panelů. Je nutné zpracování projektu. Jsou zde možnosti čerpání dotací na podporu projektu, např. z OPŽP SC 5.1

Osazení měřidel sběrnými jednotkami - Získání komplexního přehledu o spotřebách všech komodit v objektu dle jednotlivých částí budovy i technologií, automatický sběr dat.  On-line sledování výsledků úsporných projektů na základě reálných dat, odhalení plýtvání a motivace k dalším úsporám. Včasné odhalení úniků energií a vody. Zjištění přetápěných místností, informace o pasivní spotřebě v nočních hodinách.

Naváděcí systém na volná parkoviště - Co nejsnazší a nejrychlejší nalezení parkovacího místa sníží pohyb vozidel po městě v dopravní špičce, čímž dojde i ke snížení emisí CO2.

Elektronická komunikace občana/klienta s úřadem - V současné době občan nemá žádnou snadnou možnost zjistit aktuálně, jak je vyřizováno jeho podání a v jakém reálném termínu může očekávat úplné vyřízení tohoto podání. Naší vizí je zajistit, aby občan jednoduchým způsobem mohl v kterýkoliv okamžik po podání jeho žádosti/podnětu/stížnosti apod. zjistit, v jaké fázi vyřizování se jeho podání právě nachází.


Foto: MMPv

Vytvořeno 13.2.2017 8:00:01 | přečteno 305x | Anna Kajlíková
load