Úvodní strana > Aktuality archiv > Město zahajuje zadávací řízení veřejné zakázky „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“

Město zahajuje zadávací řízení veřejné zakázky „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“

terminál Janáčkova ul

Rada města Prostějova schválila další krok vedoucí k revitalizaci autobusového nádraží.

 

Konkrétně jde o zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vyhlášení výběrového řízení bude vyvěšeno na portále veřejných zakázek na internetových stránkách města.

„Oslovíme pětici možných dodavatelů. V hodnocení jimi předložených nabídek bude rozhodující výše nabídkové ceny, celková doba provádění díla a kritérium, jehož cílem je co nejvíce zkrátit omezení dopravní obslužnosti v rámci hromadné dopravy a provozu autobusového terminálu. Nabídky při otvírání obálek bude hodnotit tříčlenná komise,“ uvedl k řízení první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a přidal popis prací, které budou probíhat.

Předmětem této veřejné zakázky jsou práce při stavbě terminálu a zastřešení dvou krajních nástupišť č. 1 a 4 přestupního terminálu autobusového nádraží. Jedná se o kovovou konstrukci se zastřešením pultovou střechou. Součástí je vybudování přístřešku na kola, navazující na nástupiště č. 1, umístění cykloboxů a s tím související úprava zpevněných ploch a umístění nové elektronické informační tabule. Projektovou dokumentaci zpracovalo ASET studio s.r.o. z Olomouce,“ vysvětlil náměstek Fišer.

Doba plnění zakázky:

Zadavatel předpokládá zahájení provádění díla nejdříve od 1. 6. 2018.

Zadavatel požaduje ukončení a předání díla nejpozději do 31. 10. 2018.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 9 060 000,- Kč bez DPH tj. 10 962 600,- Kč včetně DPH.

Město Prostějov se bude také jistit a to tím, že bude vyžadovat pojištění dodavatele za škodu způsobenou při realizaci zakázky třetím osobám ve výši pojistné částky 5 milionu korun.  Dále bude požadovat stavebně montážní pojištění ve výši pojistné částky 3 milionu korun. Dodavatel musí také poskytnout záruku za jakost díla – stavebních prací v délce 60 měsíců.


Foto: MMPv

Vytvořeno 12.3.2018 7:03:32 | přečteno 298x | Anna Kajlíková
load