Úvodní strana > Aktuality archiv > Městská policie bilancuje práci „Skupiny prevence“

Městská policie bilancuje práci „Skupiny prevence“

operační středisko - nové - návrh

Souhrn činnosti za rok 2017.

 

V průběhu roku zavítaly do střediska Skupiny prevence desítky osob. Nejčastěji občané přišli pro informace ohledně nové preventivní akce forenzního značení jízdního kola syntetickou DNA. Další dotazy se týkaly změny zákonů a nechyběly ani osoby, které si přišly pro reflexní prvek na oblečení.

Preventivní činnost je ve městě Prostějově značně rozsáhlá a dotýká se mnoha oblastí. Skupinu prevence tvoří dva strážníci a nejčetnější část pracovní doby jim zaberou návštěvy základních škol.

„Na začátku školního roku obdrží ředitelé harmonogram s tématy jednotlivých besed. Po domluvě se přednášky uskutečňují v jednotlivých měsících na všech osmi prostějovských základních školách. Témata besed se na žádost pedagogů mohou měnit. Práci této skupiny mohu jen pochválit a říci, že je velmi záslužná,“ uvedla primátorka Alena Rašková, do jejíž pracovní působnosti Městská policie Prostějov spadá.

Mezi další aktivity skupiny patří setkání s občany, preventivní akce zaměřené na účastníky silničního provozu a seniory. V neposlední řadě jde o přípravu a realizaci mnoha soutěží nejen pro děti, ale i dospělé. Mimo zmíněné preventivní akce, soutěže a besedy je třeba zmínit i „klasiku“, což je vedení administrativy, zpracování tiskových zpráv o týdenních událostech, komunikaci a spolupráci s novináři, účast na školeních, výcvik ve výkonu a mnoho dalšího (např. výpomoc při střelecké soutěži, předávání cen v mateřských školách, za soutěž „Děti pozor červená“, doprovod bruslařů nočním Prostějovem - Blade night).

„Téma a časové rozpětí besed je vždy uzpůsobeno věku dětí. Kvůli realizaci nového projektu prevence kriminality - Forenzního značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek, jsme z časových důvodů, ve školním roce 2017/2018 zrušili besedy ve druhých ročnících,“ vysvětlil ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy.

V následující tabulce je hodinová dotace a obsah jednotlivých přednášek.

MP beseda ZŠ

Na žádost pedagogů se například konaly také besedy mimo daný harmonogram na téma „kyberšikana“ a to ve VII. a VIII. ročnících. Pro žáky si strážníci připravili i pět videoukázek a jednotlivé příběhy pak spolu s žáky rozebírali.

V tabulce je uveden přehled besed na ZŠ:

MP beseda 1

„Každý rok se také setkáváme s dětmi v mateřských školách. Tradičně navštěvujeme i družinu RG a ZŠ města Prostějova, Střední školu veřejnoprávní Trivis a také Domov mládeže. Nově jsme připravovali sportovní dopoledne pro děti z počítačového kurzu Habro. Také jsme přijali pozvání k zabezpečení dvou stanovišť pro děti z příměstského tábora v Horce nad Moravou. Další novinkou byla účast na táboře na Suchým, kde jsme společně s preventistou  PČR vytvořili pro děti čtyřhodinový program,“ přidala vedoucí Skupiny prevence Městské policie Prostějov Tereza Greplová.

Strážníci po dohodě navštěvují i různé organizace. V průběhu roku se jednalo o čtyři besedy.

V tabulce uveden souhrn besed v roce 2017:

MP beseda 2


Činnost skupiny zahrnuje i přípravu, organizování a podílení se na různých soutěžích a preventivních akcích nejen pro děti školou povinné, ale i pro veřejnost. Některé plánované soutěže a akce však nemohly být v roce 2017 zrealizovány kvůli nepříznivému počasí. Zrušen byl Den s IZS, Den bez aut a branný závod O pohár primátorky města Prostějova. Nekonalo se ani měření rychlosti, které bylo zrušeno z důvodu rekonstrukce Plumlovské ulice.

Mnoho akcí má letitý charakter. Níže je uveden podrobnější přehled uskutečněných akcí, které se pro svůj úspěch u dětí, škol i občanů již několik let opakují.

MP beseda 3

I letos budou zachovány tradiční preventivní akce. Termíny jsou již naplánovány.

„Soutěž pro šesťáky s názvem O pohár Zdravého města proběhne ke konci dubna, Aktivní senior se uskuteční v polovině května, měření rychlosti pro veřejnost je naplánované a začátek června. Branný závod pro sedmé, osmé a deváté třídy pod názvem O pohár primátorky města Prostějova vypukne v druhé polovině měsíce září. Dále se zúčastníme dopravní soutěže mladých cyklistů, zdravotnických hlídek, Záchranářského víceboje při Burze volného času a dalších akcí. Opět nás čekají besedy s dětmi v mateřských, základních ale i středních školách. Budou i besedy pro veřejnost a preventivní akce zaměřené na účastníky silničního provozu. I v následujícím roce budeme pokračovat ve značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA. Další aktivity nejsou plánovány z časových důvodů,“ uzavřela Greplová.


Zdroj a foto: Městská policie Prostějov


Vytvořeno 1.2.2018 8:19:07 | přečteno 720x | Anna Kajlíková
load