Úvodní strana > Aktuality archiv > Městské hradby čeká oprava havarijního stavu

Městské hradby čeká oprava havarijního stavu

HRADBY 0601 (1)

Rada města Prostějova schválila další pokračování oprav městských hradeb. V průběhu prací bylo totiž zjištěno větší statické porušení, než předpokládal projektant. 

„Na základě statického posudku je nutné provést opravu havarijního stavu zdiva nad rámec původní projektové dokumentace a to ještě do konce letošního roku,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Předmětem plnění veřejné zakázky je, dle jeho slov, zabezpečení statiky hradební zdi. V souladu s ustanoveními zákona bylo, s ohledem na statické posouzení stavu hradební zdi provedené Ing. Martinem Janečkem, projektantem Architektonické a projekční kanceláře CAD PROJETK PLUS, s.r.o., konstatující „nebezpečí destrukce hradební zdi“, nutné zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 4 písm. b) zákona tak, aby mohlo dojít k bezodkladnému odstranění stavu bezprostředně ohrožujícího zdraví a majetek osob. Nabídku předložila společnost OSA STERA s.r.o Olomouc. Cena za provedení opravy činí cca 960 tisíc korun (vč. DPH).

„Nabídka obsahovala všechny náležitosti stanovené zadavatelem, což je oceněný položkový rozpočet (výkaz výměr) a čestné prohlášení uchazeče o plnění kvalifikačních předpokladů. Skupina k posouzení nabídky jednomyslně konstatovala, že firma splnila všechny požadavky zadávací dokumentace. Nabídku jsme přijali a k nahlédnutí je na Oddělení veřejných zakázek Odboru kanceláře tajemníka,“ doplnil informace Zdeněk Fišer.

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 10.10.2016 11:10:13 | přečteno 390x | Anna Kajlíková
load