Úvodní strana > Aktuality archiv > MHD – úhrada kompenzace pro rok 2018

MHD – úhrada kompenzace pro rok 2018

autobusy (1)

Radní odsouhlasili zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2018 celkovou částku 25,76 milionu korun, jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě.

O úhradě budou následně rozhodovat zastupitelé při schvalování rozpočtu města.

Městskou hromadnou dopravu v Prostějově provozuje společnost FTL – First Transport Lines a.s., a to na základě rámcové smlouvy o úhradě kompenzace ztráty uzavřené s městem Prostějovem na období do konce roku 2023. Předmětem této smlouvy je provozování 13 linek městské hromadné dopravy a to za kompenzaci ztráty, která jejich provozem vznikne.

Kompenzace vychází ze současného rozsahu jízdních řádů, u kterých došlo během roku 2017 k úpravám vyvolaným vývojem potřeb občanů Prostějova. Tyto změny si vyžádaly nárůst ujetých kilometrů a to o 13 tisíc kilometrů ročně. Nárůst se týká zvláště dopravy do průmyslové zóny. 

„Nejvýznamnější položkou ovlivňující zvýšení kompenzace ztráty je plánovaný nákup jedenácti nízkopodlažních autobusů s plynovým pohonem, čímž přispějeme k ochraně životního prostředí a eliminaci prachových částic a zplodin v ovzduší. Autobusy jsou plně vybaveny nejnovějším informačním systémem pro cestující. Mysleli jsme také na nevidomé a slabozraké, pro které je zde speciální informační systém, který jim usnadní cestování. Tyto autobusy by měly být pořízeny z dotací, které budou činit pětaosmdesát procent ceny autobusů,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana. Dle jeho vyjádření, další významnou položkou, která ovlivnila nárůst výše kompenzace, je vládní nařízení zvyšující mzdy řidičů. Růst ostatních položek je odvislý od plánované inflace nebo růstu spotřební daně.

V roce 2017 činí upravený rozpočet na úhradu kompenzace částku ve výši 21,830.000 Kč.


Ilustrační foto: FTL a.s. Prostějov

Vytvořeno 7.11.2017 7:57:14 | přečteno 273x | Anna Kajlíková
load