Úvodní strana > Mimořádné jednání Zastupitelstva města Prostějova

Mimořádné jednání Zastupitelstva města Prostějova

TGM radnice

18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova se koná v pondělí dne 26.9.2016 od 13:00 hodin v jednací síni radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 26.9.2016 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Železárny-Annahütte, spol. s r.o. – revokace usnesení ZMP č. 16168 ze dne 05.09.2016, změna podmínek Kupní smlouvy č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016 a ROZOP kapitoly 50

3. Záležitosti Národního olympijského centra

4. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

5. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á  v.r.


Vytvořeno 21.9.2016 14:52:16 | přečteno 379x | Anna Kajlíková
load