Úvodní strana > Aktuality archiv > Mimořádné jednání zastupitelů

Mimořádné jednání zastupitelů

TGM radnice

Primátorka Alena Rašková zasedání svolává na 6.11.2017.

27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova mimo schválený harmonogram je svoláno na pondělí  dne 6. 11. 2017 od 8:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.


P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Schválení bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 5998, p.č. 5999/6 a p.č. 5999/7, vše v k.ú. Prostějov

3. Schválení změny podmínek Smlouvy kupní, o zřízení předkupního práva a o zřízení věcného břemene č. 2013/50/268 ze dne 28.11.2013 a nevyužití předkupního práva k pozemku p.č. 1612/2 v k.ú. Prostějov

4. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

5. Závěr

 

RNDr. Alena R a š k o v á


Foto: MMPv

Vytvořeno 30.10.2017 9:33:37 | přečteno 280x | Anna Kajlíková
load