Úvodní strana > Aktuality archiv > Místní poplatek za komunální odpad v roce 2018

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2018

TGM radnice nová (7)

Výše poplatku v roce 2018 již šestým rokem zůstává na stejné výši.

 

Správce poplatku Finanční odbor Magistrátu města Prostějova sděluje všem poplatníkům, že na rok 2018 je sazba místního poplatku za komunální odpad, dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 6/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 600,- Kč, splatnost tohoto poplatku je 30. 6. 2018.

I nadále platí úleva od poplatku ve výši 108,- Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku, tzn., že tento poplatník zaplatí v roce 2018 částku 492,- Kč (úleva vzniká automaticky, není podmíněna ohlašovací povinností).

Výše poplatku v roce 2018 již šestým rokem zůstává na stejné výši. V rámci okresních měst v Olomouckém kraji je v Prostějově poplatek za komunální odpad na nejnižší úrovni.


Poplatníkem tohoto poplatku je

  1. fyzická osoba, která má ve městě Prostějově trvalý pobyt,

    (poplatníkem jsou i osoby, které mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, tj. nám. T. G.

    Masaryka 130/14, 79601 Prostějov, tyto osoby nejsou osvobozeny od placení poplatku).

  2. fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

  3. fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

  4. fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

  5. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.


Finanční odbor Magistrátu města Prostějova

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 17.1.2018 8:25:19 | přečteno 908x | Anna Kajlíková
load