Úvodní strana > Aktuality archiv > Místo, doba pro oddávání a provozní poplatky za svatební obřady

Místo, doba pro oddávání a provozní poplatky za svatební obřady

svatba ilustrační

Platnost rozhodnutí má účinnost od 1. 1. 2019. 

Tradiční dobou stanovenou pro oddávání je sobota (vyjma státních svátků a 31. 12.) od 8:00 – 18:00 hodin. Místem určeným pro oddávání je obřadní síň radnice. S účinností od 1. 1. 2019 rozhodli radní o výšce provozních poplatků, je-li sňatečný obřad realizován mimo dobu stanovenou pro oddávání nebo mimo místo určené pro oddávání.

„V posledních letech snoubenci často využívají možnosti požádat matriční úřad o povolení konání sňatků mimo místo určené pro oddávání a i mimo stanovený den. Musíme se na tuto skutečnost dívat v návaznosti na náročnost zajištění těchto obřadů, jak po stránce organizační, kde se například řeší souběh obřadů v obřadní síni a současně obřad mimo místo určené pro oddávání, dojíždění mimo úřad, mimo město, tak i po stránce personálního zajištění,“ uvedl primátor města František Jura. Podle jeho slov radní při rozhodování o výši poplatků vycházeli ze zkušeností například města Pardubic, Přerova a také z menších úřadů v našem okolí - například Plumlova nebo Nezamyslic. Provozní poplatky a podmínky byly proto navrženy ve výši srovnatelné s těmito úřady.

Rada města Prostějova proto schválila podmínky pro výběr provozních poplatků:

- dojde-li ke kumulaci jiné, než stanovené doby a jiného, než určeného místa, provozní poplatky se sčítají. 
- k výše uvedeným poplatkům je dále vybírán správní poplatek ve výši 1.000,- Kč v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento poplatek se netýká obřadů konaných na radnici v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin.
- o úhradě provozního poplatku matričnímu úřadu bude mezi statutárním městem Prostějovem a snoubenci uzavřena inominátní smlouva.
- úhrada bude provedena neprodleně po schválení žádosti o povolení uzavřít manželství mimo dobu stanovenou pro oddávání nebo mimo místo určené pro oddávání před podpisem inominátní smlouvy na účet města (výjimečně na pokladně finančního odboru Magistrátu města Prostějova).
- od poplatků budou osvobozeni snoubenci z vážných zdravotních důvodů, přičemž je zde předpoklad, že sňatečný obřad bude realizován v bytě snoubence, ve zdravotnickém zařízení nebo v  domově důchodců. Případné další varianty místa pro oddání schvaluje matrikář.

Pokud nedojde ze strany snoubenců ke sňatečnému obřadu a snoubenci tuto skutečnost oznámí matričnímu úřadu nejpozději v den předcházející dni uzavření manželství, bude poplatek snoubencům na základě písemné žádosti vrácen. Dojde-li k oznámení až v den, kdy mělo být manželství uzavřeno, může být poplatek vrácen jen v případě závažných důvodů (zdravotní stav snoubence, klimatické podmínky, apod.). Provozní poplatek se nevrací, pokud se snoubenci ke sňatečnému obřadu bez omluvy nedostaví.

sňatky poplatky

Ilustrační foto: seznam.czVytvořeno 6.12.2018 8:39:49 | přečteno 2068x | Anna Kajlíková
load