Úvodní strana > Aktuality archiv > Modernizace dopravního terminálu na Floriánském náměstí zahájí v dubnu

Modernizace dopravního terminálu na Floriánském náměstí zahájí v dubnu

1399

Radní dali zelenou zadávacímu řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dopravního terminálu.

„Modernizace se konkrétně bude týkat přemístění linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu - podél ulice Blahoslavovy. Dojde k úpravě celého Floriánského náměstí, kde budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Podél komunikace v ulici Hliníky vznikne kolmé a šikmé parkovací stání, v místě přechodu stezky pro cyklisty, přes komunikaci v ulici Hliníky vybudujeme vyvýšený zpomalovací práh pro zklidnění dopravy,“ popsal primátor města Prostějova František Jura.

Výzva k podání nabídky byla zaslána osmi možným dodavatelům. 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 29,1milionu korun (bez DPH).
Předpokládaný termín zahájení prací: 1. 4. 2019.
Požadovaný termín dokončení prací: 31. 8. 2019.

„Realizace díla bude rozdělena do čtyř na sebe navazujících etap tak, aby byl průběžně zajištěn provoz dotčených komunikací. Záruku za jakost stavebních prací požadujeme v pevné délce 60 měsíců, záruku za instalované zařízení, výrobky a prvky dle záruky výrobce, nejméně však 24 měsíců a záruku za trvanlivost vodorovného dopravního značení v pevné délce 24 měsíců. Jakost bude ručena 5ti procenty z nabídkové ceny díla. Pojištění dodavatele na riziko škody způsobené třetím osobám pak požadujeme ve výši pojistné částky 10 milionů korun, stavební a montážní pojištění ve výši pojistné částky 8 milionů korun,“ vyjmenoval nutné jištění náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Pro hodnocení kritérií, s ohledem na charakter a rozsah zakázky, nebude využita elektronická aukce. Stavební práce budou financovány z prostředků města a spolufinancovány z dotačních prostředků poskytnutých z IROP olomoucké aglomerace.

terminál Floriánské náměstí

1399

1399

 
1400

1400

 
1401

1401

 
1402

1402

 
 
Vytvořeno 20.12.2018 7:11:07 | přečteno 561x | Anna Kajlíková
load