Úvodní strana > Aktuality archiv > Na nápravu jsme nezapomněli, zní z radnice

Na nápravu jsme nezapomněli, zní z radnice

o_img_0368.jpg

Podněty obyvatel vzešlé ze setkání s občany jednotlivých městských lokalit se postupně plní. Všechny připomínky, které lidé na „setkání“ vznesli, předalo vedení města jednotlivým odborům, které se následně musí postarat o nápravu. První setkání proběhlo v Žešově a nese i první výsledky.

 

Jedním z dotazů, které zde lidé měli, se týkal špatného stavu zadní strany budovy tamní mateřinky, kde podle obyvatel, hrozilo nebezpečí úrazu. Následné prověření ukázalo, že stav není havarijní, ale je vhodné fasádu opravit.

„Jedná se o plochu zhruba tři sta osmdesát metrů čtverečných, bude nutné provést osekání stávající omítky v rozsahu asi čtyřiceti procent, provést zpětné doplnění a sjednocení podkladu, nanést novou štukovou omítku a barevně natřít. Opravu lze realizovat dle klimatických podmínek v jarních měsících příštího roku,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že bude zpracován energetický audit budovy a město také požádá o dotaci na energeticky úsporná opatření. Dalším problémem, který trápil tamní obyvatele, bylo osvětlení obce.

„I zde je již problematika vyřešena. Soumrakové čidlo spínající veřejné osvětlení v Žešově, umístěné na budově požární zbrojnice bylo nahrazeno automatických časovým spínačem,“ vysvětlil způsob nápravy náměstek Fišer. K další probírané problematice patřila nefunkční studna. V obci jsou v současnosti dvě městské studny. Poslední kontrola jejich stavu byla provedena dne 16.7.2015 a obě byly funkční.  

„Na základě tohoto podnětu byla provedena opakovaná kontrola a bylo zjištěno, že studna nefunguje. Okamžitě byla objednána oprava, která byla dne 24.11.2015 i provedena,“ vysvětlil první náměstek Fišer a dodal, že se město postará také o opravu cesty k tamní čističce. Jde o účelovou komunikaci, zpevněnou návozem asfaltového recyklátu.

„Nejedná se o místní komunikaci vedenou v pasportu místních komunikací. Na cestě je menší množství výtluků. Odbor správy a údržby majetku města zde v jarních měsících, při vhodných venkovních teplotách zabezpečí lokální opravu povrchu cesty asfaltovým recyklátem se zhutněním,“ popsal další řešený úkol. Jedením z velkých problémů, na který lidé při setkání s občany poukazovali, byl zápach z kanalizace.

„Stav jsme nechali prověřit a ukázalo se, že zhotovitel provedl napojení napřímo bez zápachové klapky. To je důvod, proč se zápach z kanalizace šíří. Provedení bude reklamováno u zhotovitele a bude provedena náprava. Vše budeme opět kontrolovat,“ ujistil Fišer. V řešení jsou i další úkoly jako například rekonstrukce osvětlení hřiště a jeho oplocení, propustnost betonových skruží potoka, vydláždění prostoru před hasičskou zbrojnicí nebo například úprava okolí potoka, které je zarostlé olšemi.

O řešení potíží v dalších částech Prostějova, na které bylo vedení města při setkání s občany upozorněno, budeme informovat i nadále. 

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 28.12.2015 10:41:57 | přečteno 341x | Anna Kajlíková
load