Úvodní strana > Aktuality archiv > Na předškoláky čekají zápisy do základních škol

Na předškoláky čekají zápisy do základních škol

DSC 0766

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2016/2017 se blíží. Rodiče své ratolesti do škol přivedou v pátek 5. února 2016 v době od 12:00 do18:00 hodin.


Rodiče či jejich zákonní zástupci, kteří přivedou své děti k zápisu, předloží rodný list dítěte nebo výpis z matriky a občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce). Do škol budou přednostně zapsány a zařazeny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

„Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce,“ uvedla náměstkyně primátorky Ivana Hemerková s tím, že podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení u dětí narozených od září do konce prosince, u dětí narozených do konce června příslušného školního roku i doporučení odborného lékaře.

„Pokud se nemohou rodiče s dětmi ve zdůvodněných případech dostavit ve stanovený den zápisu, mohou přijít individuálně po dohodě s ředitelem základní školy po tomto termínu, nejpozději však do 15. února 2016 do 12 hodin,“ doplnila náměstkyně Hemerková.

Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek základních škol ve městě Prostějově. Podrobnější pokyny o organizaci zápisu budou na jednotlivých základních školách zřizovaných statutárním městem Prostějovem.


Foto: MMPv

Vytvořeno 13.1.2016 8:37:30 | přečteno 307x | Anna Kajlíková
load