Úvodní strana > Aktuality archiv > Náhrobek rabína Horowitze instalován, dnes proběhlo pietní setkání

Náhrobek rabína Horowitze instalován, dnes proběhlo pietní setkání

DSC 0062

Kulturní památka, starý židovský hřbitov v Prostějově ve Studentské ulici, doznala dnes první konkrétní změny. Desku, která připomínala rabína Horowitze, a která byla před časem zničena nezletilými vandaly, nahradil nový kamenný náhrobek. Ten tak připomíná místo posledního odpočinku tohoto významného prostějovského rabína.


Náhrobek je zhotoven z tradičního bílého kamene. Jde o jednoduchou kamennou stélu ve tvaru původního náhrobku s tesaným nápisem odpovídajícím původnímu historickému textu. Kámen tak nyní jednak připomíná rabína Horowitze, a jednak by měl zároveň vzbudit u kolemjdoucích zájem o historii celé této lokality.

Nový náhrobek rabína Horowitze byl na plochu kulturní památky starého židovského hřbitova umístěn při příležitosti 203. výročí úmrtí tohoto prostějovského rabína. Zastoupení na dnešní pietní akci bylo více než reprezentativní: V průběhu pietní připomínky vystoupil velvyslanec USA v České republice Stephen B. King, primátor města Prostějova František Jura, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Hynek, rabín Louis Kestenbaum, vrchní zemský rabín Karol Sidon, zástupci ministerstva kultury a zahraničí a předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr. Společně vyjádřili přesvědčení, že dnešní pietní připomínka je prvním krokem k rehabilitaci celé kulturní památky na základě dohody, která vzešla z jednání mezi představiteli města Prostějova, Federace židovských obcí České republiky a nadace Kolel Damesek Eliezer. Velvyslanec USA v České republice Stephen B. King i rabín Louis Kestenbaum poděkovali primátorovi města Prostějova Františku Jurovi za jeho přístup k rehabilitaci této kulturní památky.

Jana Gáborová

 

Cvi Jehošua Horowitz:

Rabi Cvi Jehošua Horowitz byl členem významného rabínského rodu Horowitzů. Působil jako vrchní rabín v Jemnici, Třebíči a Prostějově. Jeho otec Šmuel Šmelke, slavný chasidský rabín a kabalista, zastával v letech 1773 až 1778 úřad zemského moravského rabína v Mikulově. Proto i s osudem jeho syna je spojeno působení chasidského hnutí na Moravě. Jeho náboženskou činnost v Prostějově zajímavým způsobem dokládá kniha Spolku mladých mužů (Chevrat Noarim), která byla nedávno znovuobjevena v archivu Židovského musea v Praze. Spolek byl založen v roce 1812 kolem rabína Horowitze, jenž jeho členy několikrát do měsíce vyučoval náboženské etice. Horowitz byl uznávanou rabínskou autoritou. Je rovněž autorem dvou náboženských knih Smichat Moše a Chidušej Hariboš, které jsou studovány v ješivách (židovských náboženských školách) do dnešních dnů.

Rabín Cvi Jehošua Horowitz se narodil pravděpodobně v roce 1754 jako jediný syn slavného chasidského rabína Šmuela Šmelkeho v době, kdy jeho otec zastával úřad vrchního rabína v polském Ryžvalu. Oženil se s Miriam, dcerou rabína Pinchase HaLeviho Horowitze, jenž byl vrchním rabínem ve Frankfurtu nad Mohanem. Měli spolu dvě dcery a tři syny. Dnes ve světě žijí stovky jeho potomků.

V roce 1773 doprovodil Horowitz svého otce do Mikulova. Po jeho úmrtí působil v letech 1778 – 1783 jako vrchní rabín a vedoucí ješivy v Jemnici. V letech 1787–1800 byl vrchním rabínem a předsedou rabínského soudu v Třebíči. Pravděpodobně v roce 1811 byl zvolen vrchním rabínem v Prostějově, kde dne 16. listopadu 1816 ve věku 62 zemřel. Byl pochován na starém židovském hřbitově u dnešní Studentské ulici. V roce 2013 byla na místě jeho hrobu instalována rabínem Louisem Kestenbaumen replika původního náhrobku. 

Tomáš Jelínek, nadace Kolel Damesek Eliezer


Horowitz-pieta

DSC 0057

DSC 0057

 
DSC 0065

DSC 0065

 
DSC 0066

DSC 0066

 
DSC 0062

DSC 0062

 
DSC 0063

DSC 0063

 
DSC 0115

DSC 0115

 
DSC 0013

DSC 0013

 
DSC 0131

DSC 0131

 
 
Vytvořeno 25.11.2019 16:23:40 | přečteno 936x | Mgr. Jana Gáborová
load