Úvodní strana > Náměstí T.G.Masaryka otevřeno

Náměstí T.G.Masaryka otevřeno

vizualizace-tgm2.jpg

 

banner-tgm.jpg

 

V úterý 30. 6. 2015 bylo slavnostně otevřeno revitalizované náměstí T.G.Masaryka

„Stavební úpravy obnášely mimo jiné realizaci nové žulové dlažby, závlahy, podzemních elektrorozvaděčů, svítidel, dále výsadbu stromů a záhonů, založení trávníků, instalaci laviček, stojanů na kola, odpadkových košů a podobně. Na revitalizaci hlavního prostějovského náměstí, která přijde na zhruba 27 miliónů korun, se nám podařilo získat dotaci přes 18 miliónů korun z ROP Střední Morava,“ shrnuje náměstek primátora Zdeněk Fišer.
„Věříme, že nová podoba náměstí zvýší jeho atraktivitu, zajistí vyšší kvalitu života a zlepší možnosti trávení volného času,“ uvedl Petr Maurer, ředitel závodu společnosti Skanska, která stavbu realizovala.

Stavba v bodech:

Zahájeni: 20. 10. 2014
Ukončení: 30. 6. 2015
Dodavatel: Skanska a.s.

Co bylo vybudováno?

· Žulová dlažba – velký formát 3100 m² (300/200/80)
· Žulová dlažba – malý formát 3000 m² (60/60/40)
· Trávníky 2400m²
· Záhony 520m² - 4600 ks letniček a trvalek
· Stromy 7 dubů + 2 lípy počet vysazených
· Lavičky 80 ks
· Stojany na kola 17 ks
· Odpadkové koše 29 ks
· Stožáry a svítidla veřejného osvětlení 17 ks
· Závlaha 1800 m potrubí, 260 počet trysek
· Podzemní elektrorozvaděče – 10 ks

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova

Podrobné technické údaje:

Revitalizace náměstí TGM

SO-B1 – Zádlažba zpevněných povrchů velká kuželna“: Jedná se o středový ostrov hlavní části náměstí tzv. „velkou kuželnu“. Středový ostrov je ze všech stran ohraničen komunikacemi, na které navazují dále komunikace pro pěší. Dominantou „velké kuželny“ je památník T.G.M., kašna a morový/mariánský sloup. Západní část v místě památníku T.G.M. je zadlážděna, podélný střed ostrova je zadlážděn v představě tzv. „kuželny“. Plocha „velké kuželny“ je klidovou částí náměstí, je doplněna zelení, slouží pouze pěšímu provozu a odpočinku. Umožňuje přímé spojení mezi všemi stranami náměstí. Plocha „velké kuželny“ je též využívána k pořádání příležitostných akcí jako jsou vánoční trhy, příp. jiné společenské a kulturní akce pořádané v průběhu roku. Délka „velké kuželny“ je cca 117 m, šířka 40 - 56 m. Nový povrch pro pěší bude dlážděn žulovými kostkami ze žlutošedé a modrošené žuly.
V rámci projektu bylo vysazeno 7 nových stromů Quercus bicolor na jižní straně náměstí a travnaté plochy byly doplněny o záhony trvalek, travin a letniček.
Při realizaci stavby byly nalezeny pozůstatky středověké Šibenice v místě kotvícího prvku pro vánoční strom, dále byla provedena rekonstrukce osvětlení dlážděné plochy, nové elektrorozvody pro pořádání slavností a nezpevněné plochy veřejné zeleně byly opatřeny závlahou.

SO-B2 – Zádlažba zpevněných povrchů malá kuželna“: Jedná se o východní část náměstí, které má obdélníkový tvar cca 62 x 35 m, tzv. „malou kuželnu“. Z jižní strany je plocha ohraničena objektem muzea, ze západní a severní strany komunikacemi. Na východní straně je zpevněná plocha kolem OD Zlatá brána. Je v zásadě obdélníková se čtyřmi ostrůvky se stávající a novou vzrostlou zelení. Nový povrch pro pěší je dlážděn žulovými řezanými deskami 300/200/80 mm z žlutošedé žuly, desky jsou kladeny na vazbu. Plocha je dělena odvodňovacími rigoly š. 600 mm, které jsou dlážděné žulovými kostkami z modrošedé žuly.
Dále se podařilo dohodnout s památkovým ústavem v Olomouci, že bude na náměstí vrácena socha sv. Jana Nepomuckého, která byla odstraněna při stavbě obchodního domu PRIOR.
V rámci stavebních prací byly osazeny podzemní rozvaděče s možností využití pro pořádání slavností.

SO-B3 – Zádlažba zpevněných povrchů část před radnicí“. Zpevněná plocha je vedená podél západní strany zástavby náměstí. Na západní straně je ohraničena souvislou zástavbou, na východní straně komunikací, která je mezi touto plochou a velkou kuželnou. Úprava plochy začíná v JZ rohu náměstí proti domu č. 12, ukončena je v SZ rohu proti domu č. 17. Délka zpevněné plochy SO-B3 je před západní zástavbou náměstí cca 88 m. Šířka plochy je proměnná dle stávající zástavby a vedení komunikace. Je cca 16,00 - 21,00 m. Na jižní a severní straně navazuje plocha na stávající chodníky. Nový povrch pro pěší je dlážděn žulovými řezanými deskami 300/200/80 mm z modrošedé žuly, desky jsou kladeny na vazbu. Plochy parkovacích stání jsou dlážděny žulovými kostkami 100/100/100 mm z modrošedé žuly. Na plochách vlastních stání jsou kostky kladeny vějířovitě
V rámci stavebních prací byly osazeny podzemní rozvaděče s možností využití pro pořádání slavností.

Zpevněné plochy jsou doplněny o nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany pro kola, pítko).

 

Fotogalerie dnešního slavnostního otevření:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/otevirani_tgm_30.6, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

 

 

srovnejte s vizualizací:

vizualizace-tgm2.jpg

 

vizualizace-tgm1.jpg

 

Retrospektiva postupných prací:

 

 

Stavební práce na náměstí T.G.Masaryka jdou pomalu do finále, dokončuje se nová dlažba, v plném proudu je i nová výsadba. Aktuální fotogalerie z pondělí 15. 6. 2015 je zde:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/tgm_15.6.15, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

Na náměstí T.G.Masaryka se dokončuje nová dlažba a přibyly zcela nové lavičky. Aktuální fotografie z pátku 5. 6. 2015 jsou zde:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/tgm_5.6.15, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

 

V týdnu od 18. do 22. 5. 2015 jsme se vydali do vzdálenější části náměstí T.G.Masaryka (ke Zlaté bráně), kde taktéž probíhají stavební práce, konkrétně zde vzniká nová zádlažba - viz fota:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/tgm-21.5.15, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V tomto týdnu (11. - 15. 5. 2015) pokračují práce na zádlažbě náměstí a proběhla výsadba stromů - dubu dvojbarevného - viz fota:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/tgm-13.5, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

Aktuálně (týden od 4. do 8. 5. 2015) pokračují práce v prostoru u muzea a dále instalace nového osvětlení kuželny - viz fota:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/tgm6.5, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

Aktuálně (týden od 27. do 30.4.2015) pokračují mimo jiné práce na nové dlažbě - viz fota:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/tgm-28.4.15, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V průběhu tohoto týdne (20. - 24. 4. 2015) pokračují práce na cestní síti, proběhlo čištění Mariánského sloupu.

Aktuální fotogalerii naleznete zde:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/tgm_23_4, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V těchto dnech (týden od 13. do 17. 4. 2015) probíhá mimo jiné už také pokládka dlažby.

Aktuální fotografie naleznete zde:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/revital14.4.15, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

 

V těchto dnech (týden od 23. do 27. 3. 2015) probíhá mimo jiné zhutňování podkladové vrstvy pod dláždění v prostoru kuželny

Aktuální fotografie naleznete zde:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/revital_26.3, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V těchto dnech (týden od 16. do 20. 3. 2015) probíhá odvoz střední části kuželny - dlažby a podkladní vrstvy (dlažební kostky se deponují na skládku stavebního materiálu, budou znovu použity). Probíhají výkopové práce, kladou se nové obruby, dělají se rozvody sítí veřejného osvětlení a následně bude upraven povrch terénu a bude kladen závlahový systém.

Fotografie z postupu stavebních úprav naleznete zde:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/revitalizace-tgm, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

Návrh revitalizace (zveřejněný před započetím prací):

Stávající stav zeleně ve formátu Pdf. naleznete ikona souboruzde. (1,43 MB)

Návrh nové výsadby ve formátu Pdf. naleznete ikona souboruzde. (1,43 MB)

Vytvořeno 18.3.2015 6:00:00 | přečteno 1464x | Anna Kajlíková
load