Úvodní strana > Aktuality archiv > Náměty občanů v centru pozornosti

Náměty občanů v centru pozornosti

o_img_0368.jpg

Odbory Magistrátu města Prostějova předkládaly vedení radnice řešení námětů a stížností vzešlých ze setkání s občany sídliště Hloučela a lokality Libušinka, Tylova a přilehlých ulic.

 

Lidé, kteří přišli diskutovat s vedením města Prostějova, přinesli řadu námětů a dotazů. Týkaly se například komunikací, znečišťování vnitrobloku, stavu chodníků či výsadby zeleně.

Obyvatele lokality Libušinka, Tylova a přilehlých ulic například zajímala náhradní výsadba u obchodního domu Kaufland v Okružní ulici za vykácené stromy, které byly odstraněny při stavbě tohoto supermarketu. Podle vyjádření vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova Martiny Cetkovské je před Kauflandem, mezi parkovacími stáními, vysázeno asi 25 stromů. Podél parkoviště je alej 15 stromů a dále keřové pásy. Mezi ulicí Okružní a parkovištěm se nachází v ploše zeleně asi 10 vzrostlých stromů. „V této lokalitě je v ploše parkoviště počet míst pro výsadbu stromů pevně stanoven jednotlivými plochami mezi parkovacími stáními a jejich navyšování se nejeví jako reálné. Mezi parkovištěm a Okružní ulicí jsou v ploše zeleně vedeny inženýrské sítě a jsou zde umístěny nadzemní velkoobjemové zásobníky. V místech mimo tyto sítě a rozhledový trojúhelník, při výjezdu z parkoviště do ulice Okružní, byly vysázeny stromy ve dvou řadách. Výsadba dalších dřevin není, vzhledem inženýrským sítím a jejich ochranným pásmům, možná. U stávajících stromů lze do budoucna předpokládat jejich růst a rozvoj korun a zvýšení množství biomasy. To bude mít kladný vliv na snížení hluku a prašnosti v lokalitě a dále také na zlepšení kvality prostředí,“ vysvětlila Cetkovská.

Na mítinku zazněl také požadavek na častější kontroly oprávněnosti vjezdu vozidel na náměstí T.G. Masaryka do pěší zóny. Městská policie Prostějov kontrolou ověřila, že dopravní značky jsou umístěny přehledně a všechny jsou platné. Do pěší zóny mohou vjíždět cyklisté, vozidla dopravní obsluhy, vozidla svateb a ostatní vozidla na povolení magistrátu města. „V současné době organizace dopravy vyhovuje požadavkům. Za období od 1. 9. do 30. 11. 2015 jsme zjistili v jedenadvaceti případech porušení dopravního značení „ Pěší zóna“ s tím, že dvanáct přestupků bylo řešeno blokově a devět domluvou. Do pěší zóny vjede oprávněně průměrně asi sto deset vozidel denně,“ uvedl ředitel strážníků Jan Nagy a doplnil, že namátkově i cíleně se zde provádějí dopravně bezpečnostní akce zaměřené právě na vjezd do lokality. Jen mizivé procento sem vjíždí neoprávněně. V celé pěší zóně platí zákaz stání a vozidla zde mohou pouze zastavit za účelem nastoupení, vystoupení osob, naložení, složení nákladu. „Nenavrhujeme změnu dopravního značení, budou častější kontroly ze strany strážníků k dohledu na dodržování pravidel pěší zóny,“ uzavřel Nagy. 

Obyvatele zajímala také rekonstrukce chodníku v ulici Lidická. Jeho obnova bude zahrnuta do plánu oprav chodníků a bude probíhat po etapách. První etapa začne v letošním roce.

Na setkání zazněla i stížnost občanů sídliště Hloučela na neustálé znečišťování ve vnitrobloku psími exkrementy a štěkot vycházející z bytu. „Vzhledem k tomu, že popsané jednání není protiprávní, nemůžeme majitele psa nijak postihnout. Znečišťování psími exkrementy nejen na sídlišti Hloučela, ale v celém městě je běžně řešeno strážníky při výkonu služby,“ uvedl ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy. Podnět již vyřešil zástupce Domovní správy.

Bez povšimnutí nezůstal ani stav chodníků a zelených ploch po práci zaměstnanců firmy zajišťující opravy plynu v okolí ulice Nerudova a v přilehlých lokalitách. Společnost Montáže inženýrských sítí spol. s r. o. zde prováděla opravy vedení plynu. Výkopové práce v zeleni byly povoleny Smlouvou o užívání pozemků veřejné zeleně a podmínkách mimořádných zásahů do veřejné zeleně. Jak uvedl vedoucí Odboru správy a údržby majetku města Libor Vojtek, konečná úprava terénu není ještě dokončena a travnaté plochy nejsou převzaty správcem zeleně. Vzhledem k ročnímu období budou travnaté plochy připraveny k předání na jaře 2016 po první seči.

Tamní obyvatele také zajímala možnost změny příjezdu zásobovacích aut k Penny marketu. Budova obchodu byla koncipována tak, že je nutné zásobování z ulice Emila Králíka. Problém je v omezené průjezdnosti této ulice pro nákladní automobily a parkování osobních automobilů v místech, kde to dopravní předpisy zakazují. „Pro zlepšení situace byl upraven oblouk v křižovatce ulice Emila Králíka a Melantrichova, dále bylo dopravním značením zakázáno stání vozidel v této křižovatce. Domníváme se, že přijatá opatření jsou v této chvíli dostačující. Věříme, že k problémům při zásobování Penny marketu by nemělo docházet,“ vysvětlil vedoucí Odboru dopravy magistrátu města Prostějova Miroslav Nakládal.


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 11.2.2016 7:33:30 | přečteno 353x | Anna Kajlíková
load