Úvodní strana > Aktuality archiv > Národní dům čeká oprava střechy

Národní dům čeká oprava střechy

nd

Rada města Prostějova dala zelenou zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Národní dům Prostějov – oprava střechy“.

 

„Výzvu k podání nabídek zašleme deseti možným dodavatelům. Při hodnocení nabídek budeme přihlížet k výši nabídkové ceny a mimo jiné i k délce realizace díla. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě střechy budovy Národního domu. Jde o celkovou rekonstrukci střechy budovy a zajištění její plnohodnotné funkčnosti a životnosti,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že budova Národního domu je památkově chráněna a při realizaci stavebních prací je nezbytné plně dodržovat stanoviska vydané příslušným Úřadem památkové péče. Veškeré stavební a související práce budou prováděny na základě podmínek stanovených Smlouvou o dílo a dále projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou projekční kanceláří 2 arch s.r.o., Prostějov.

Časový plán stavebních prací:

Zahájení plnění v březnu 2017, nejpozději do 1. 4. 2017.

Práce plánované v roce 2017 musí být dokončeny do 30. 8. 2017.

Zahájení prací v roce 2018 musí být nejpozději do 1. 4. 2018.

Ukončení plnění a předání díla: nejpozději do 30. 8. 2018.

Celková délka provádění stavebních prací je jedním z dílčích hodnotících kritérií.

Předběžný rozpočtovaný objem prací je celkem 8 890 000,- Kč bez DPH.

Veřejná zakázka bude vzhledem k předpokládané hodnotě zadána na základě zjednodušeného podlimitního řízení.

„S ohledem na fakt, že rekonstruovaný objekt je národní kulturní památkou, jednou z nejvýznamnějších ve městě Prostějově a z důvodů vysokých nároků kladených na kvalitu provedení stavby, budeme požadovat pro zajištění závazků dodavatele plynoucích z poskytnuté záruky na jakost provedených prací bankovní záruku ve výši 1,3 miliony korun, což je necelých 15 procent předpokládané hodnoty zakázky. Dále budeme žádat pojištění dodavatele za škodu způsobenou třetím osobám ve výši pojistné částky 5 milionů korun,“ doplnil náměstek Fišer. Radní navíc odsouhlasili, z důvodu zajištění povinností uchazeče plynoucích z účasti v zadávacím řízení, stanovit povinnost uchazeče složit jistotu ve výši 170 tisíc korun (jde o necelé 2 % předpokládané hodnoty zakázky, výše jistoty je tedy v souladu s ustanovením § 41 zákona).


Foto: MMPv

Vytvořeno 21.10.2016 7:34:39 | přečteno 467x | Anna Kajlíková
load