Úvodní strana > Aktuality archiv > NÁRODNÍ DŮM - JEDINEČNÁ PROSTĚJOVSKÁ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ DŮM - JEDINEČNÁ PROSTĚJOVSKÁ KULTURNÍ PAMÁTKA

Národní dům

Město Prostějov usiluje o získání dotací na opravu kulturní památky Národního domu.

 

Národní dům v Prostějově navržený významným architektem Janem Kotěrou, který je klenotem české secese a chloubou města Prostějova, byl postupně otevírán od 9. 11. 1907 do 1. 12. 1907 (zdroj: Národní dům v Prostějově, Sborník prací k 80. výročí otevření Národního domu v Prostějově, 1987). Bez nadsázky lze konstatovat, že se stal centrem společenského kulturního dění, kterým je dodnes.

Ve více než stoleté historii této líbivé budovy však docházelo k mnoha osudovým změnám. Prvním bylo období 2. světové války, kde dle návrhu architekta Tranquilliniho byla budova upravena tak, že došlo k potlačení ryze slovanských prvků secese. V období po 2. světové válce zásahy do původního rázu nebyly již tak citelné, ale i tak je třeba připomenout, že při rekonstrukci ústředního vytápění byl do značné míry poškozen původní Kotěrův geniální vzduchotechnický systém, taktéž některé povrchové úpravy ubíraly, vlivem používaných technologií, této budově na zdobnosti. Je však třeba přiznat, že o objekt bylo dobře pečováno a zachoval se do 90. let minulého století ve velmi dobrém stavu.

V průběhu celé historie prostějovského Národního domu docházelo k postupným opravám fasády, střešního pláště i interiéru, jak v předválečném, tak i v poválečném období. Byla zpracována i řada návrhů, jak Národní dům rozšířit či pozměnit. U těchto prací figurovalo spoustu známých a významných autorů (např. B. Fuchs, A. Navrátil aj.).

Další práce pokračovaly v 90. letech minulého století, a aniž by to bylo na první pohled patrné, začala v pravém slova smyslu obnova prostějovského Národního domu. Téměř po 90. letech provozu došlo k zásadní a velmi nákladné rekonstrukci jevištní techniky, byl obnoven původní Kotěrův způsob vytápění za použití moderních prvků technologie, docházelo k postupnému návratu zdobných pasířských výrobků, byly obnoveny promenoáry dle původního Kotěrova návrhu odstraněním sádrokartonových podhledů, repasovány interiérové truhlářské výrobky, kterým se vrátil původní design, obnovena byla i kavárna a restaurace s maximální snahou o přiblížení se k původním návrhům. Několik let také probíhala obnova sgrafit na fasádě, která byla opatřena nátěrem barevného odstínu blížícímu se k původnímu Kotěrovu návrhu. To vše bylo umožněno získáním kopie původní Kotěrovy dokumentace a snahou a nadšením pracovníků divadla i pracovníků zajišťující tyto investiční práce. Na provedení výše zmíněných prací bylo za posledních 20 let vynaloženo přibližně 90 milionů korun.

Tak jedinečný objekt, který se nachází v Prostějově, však vyžaduje neustálou péči. Proto jsou připravovány dokumentace k dalšímu opravám a další obnově Národního domu. Plánují se opravy krovu a střešní konstrukce, dojde k opravám dílčích vad na fasádě, která bude opatřena novým nátěrem, budou provedeny repase a nátěry truhlářských výrobků v rámci fasády, sanovány části podzemních konstrukcí poškozených vlhkostí, vybudována bude i přípojka dešťové a splaškové kanalizace. Výměnou projdou stupačky, budou zavedeny nové rozvody elektrické sítě, opraveny komunikace a chodníky kolem objektu. Práce se dotknou i obnovy zábradlí v divadelní části, výměny sedaček a textilií (opona, závěsy u lóží, polstrování dveří), plánuje se také obnova bočních vitráží, vitráží za hledištěm, bočního schodiště do promenoárů, designu a světlíků ve vstupním vestibulu, dojde k nasvícení historické památky a k zavedení kamerového systému. Rekonstruováno bude i sociální zařízení v restaurační části, kuchyně a venkovní WC.

„Město Prostějov usiluje o to, aby značná část výše uvedených prací byla realizována za účasti dotace v rámci Integrovaných teritoriálních investic, přičemž odhadovaný rozsah prací činí přibližně 70 milionů korun. Předpokládaný objem dotace může dosáhnout 40 - 50 milionů korun,“ uvedl v této souvislosti uvolněný radní Jaroslav Šlambor.

Zpracovali: Ing. Antonín Zajíček, Mgr. Miroslava Fabiánková, Miloslav Svoboda

Fotografie : archiv ORI


Národní dům

Národní dům

Národní dům

 
Národní dům

Národní dům

 
Národní dům

Národní dům

 
Národní dům

Národní dům

 
Národní dům

Národní dům

 
Náírodní dům

Náírodní dům

 
 
Vytvořeno 11.2.2016 9:00:59 | přečteno 1497x | Anna Kajlíková
load