Úvodní strana > Aktuality archiv > Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Noční klid

Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

 

Doba nočního klidu je regulována zákonem o přestupcích. Rušení nočního klidu je přestupkem, za jehož spáchání lze uložit zákonem stanovenou sankci. I když je doba nočního klidu regulována na úrovni zákona, neznamená to absenci oprávnění obce regulovat za určitých podmínek dobu nočního klidu v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky.

V oblasti právní úpravy doby nočního klidu je v ustanovení zákona o přestupcích (ve znění účinném od 1. října 2016) definována doba nočního klidu od 22. do 6. hodiny.  Zákon v tomto ustanovení rovněž předpokládá možnost vydání obecně závazné vyhlášky, v níž budou stanoveny výjimečné případy (zejména slavnosti nebo obdobné společenské akce nebo rodinné akce) při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

„Tyto výjimečné případy musí být v obecně závazné vyhlášce uvedeny taxativně, neboť nový zákon o přestupcích nepředpokládá, že by mohly být stanoveny rovněž rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky. Ačkoliv je tedy doba nočního klidu výslovně stanovena zákonem, obce jsou oprávněny obecně závaznou vyhláškou ve výjimečných případech upravit dobu nočního klidu odlišně, a to pouze jejím zkrácením (např. až od 01.00 hod.). Prodloužit dobu nočního klidu (např. do 08:00 hod.) zákon neumožňuje,“ vysvětlila primátorka Alena Rašková. Stanovením výjimečných případů podle zákona o přestupcích, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, se zabýval již Ústavní soud ve svém nejaktuálnějším nálezu obce Chrastava.

„Případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat. Takovéto dny je třeba vymezit buď konkrétním datem (například 1. 1.), datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) nebo událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné,“ vysvětlila Alena Rašková. Odbor kanceláře tajemníka připravil návrh vyhlášky, která je kombinací obou možností a to jak stanovením doby nočního klidu, tak i určením akcí, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Odbor navrhl do textu vyhlášky akce, které jsou známy z předchozí činnosti, kdy se obvykle vyžadoval souhlas k překročení doby nočního klidu a zapracoval je do návrhu.

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 25.8.2016 10:58:13 | přečteno 1389x | Anna Kajlíková
load